Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca nauczania historii w liceach ogólnokształcących

We wrześniu w 2012 roku zacznie obowiązywać w liceach ogólnokształcących nowa podstawa programowa, która będzie polegała na złączeniu programowym gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń będzie uczyć się historii gruntowniej, w sposób bardziej pogłębiony.

Bez względu na to, czy uczeń w liceum ogólnokształcącym wybierze przedmioty humanistyczne czy przyrodnicze, przez cały okres nauki będzie uczył się historii. W I klasie (przyrodniczej, politechnicznej, humanistycznej, ekonomicznej) będą to 2 godziny historii tygodniowo. Od 2015 roku, kiedy obecni uczniowie klas III gimnazjów ukończą szkoły ponadgimnazjalne, będziemy mieć absolwentów dużo lepiej, solidniej przygotowanych nie tylko do kontynuowania nauki, ale także dobrze znających historię najnowszą.

Więcej informacji, w tym przykładowy plan zajęć

 

Trzeba uczyć, jak myśleć historycznie

Na czym polega zmiana nauczania historii, która wejdzie w życie 1 września 2012 r.?
Nowe podejście do nauczania historii to:
- zachowanie ciągłości nauki historii w trakcie całej edukacji
- nastawienie na wyjaśnienie procesów, zamiast nadmiaru dat
- powiązanie historii z teraźniejszością
Czytaj więcej


Nauczanie historii - porównanie starej i nowej podstawy programowej

W związku z tym, że od września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia porówanie liczby godzin przeznaczonych na nauczanie historii w starej i nowej podstawie programowej.
Zobacz porównanie


 

 

Eksperci o historii w nowej podstawie programowej

- Nie nudzić faktografią, ale uczyć młodych ludzi myśleć - taki był cel przygotowania nowej podstawy programowej z historii - zapewniła prof. Jolanta Choińska-Mika, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego podczas spotkania z dziennikarzami poświęconego kwestiom nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych od nowego roku szkolnego, które odbyło się 20 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Czytaj więcej

Zachęcamy do zapoznania się z filmami, zawierającymi wypowiedzi ekspertów na profilu MEN na www.facebook.pl.

 

Polskie Towarzystwo Historyczne i MEN o historii w szkołach

- Ministerstwo Edukacji Narodowej traktuje Polskie Towarzystwo Historyczne, a zwłaszcza jego sekcję dydaktyczną, jako ważnego partnera w procesie realizacji nowej podstawy programowej - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki podczas posiedzenia sekcji sekcji dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, które odbyło się w sobotę (24 marca) w Warszawie. W posiedzieniu udział wzięli również profesor Jolanta Choińska-Mika, profesor Zbigniew Marciniak, Jerzy Bracisiewicz - osoby zaangażowane w stworzenie podstawy programowej z historii. Spotkanie poświęcone było nauczaniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z nową podstawą programową, która na tym poziomie nauczania będzie wprowadzania od 1 września 2012 roku. Czytaj więcej
 

Oświadczenie Ministra Edukacji Narodowej

Podstawowym zadaniem szkoły jest efektywne kształcenie i przygotowanie uczniów do dorosłego życia. Szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej i przygotować go do dalszej edukacji na wyższej uczelni lub do pracy w wybranym zawodzie.  Edukacja dzieci i młodzieży musi być procesem spójnym, tak by efekty pracy nauczyciela z uczniem w gimnazjum były mocną podstawą do dalszej nauki ucznia w szkole ponadgimnazjalnej.  Ważne jest nie tylko zachowanie ciągłości kształcenia, ale również taki wybór metod nauczania i sposobu przekazywania treści, aby nauczanie było efektywne, a poziom wiedzy i umiejętności absolwentów wzrastał. Czytaj więcej
 

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej