Dzień Energetyka

14.08.2018

Z okazji Dnia Energetyka składam wszystkim Pracownikom energetyki najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech Państwa Praca i jej efekty, tak istotne dla całego kraju będą zawsze należycie doceniane. 

Lato z VAT-em ?

25.07.2018

Chyba wszyscy znamy skoczną melodię, która od ponad 50 lat jest symbolem radiowej audycji ”Lato z radiem”. Słysząc ją, wspominamy poprzednie urlopy i oczywiście planujemy najbliższe wyjazdy- oby z pełnym portfelem. Obecna władza szuka pieniędzy na spełnienie swoich programów i coraz częściej znajduje je w naszych kieszeniach. „Zgodnie z obietnicą”, oficjalnie nie podnosi podatków, tylko po cichu robi swoje, wprowadzając nowe opłaty i daniny.

Święto Policji

24.07.2018

Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja. Profesjonalne niesienie pomocy oraz czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga nie tylko szczególnych predyspozycji, ale także determinacji, poświęcenia i odwagi, a przy tym stałej pracy nad sobą. Nie boicie się wyzwań, podejmujecie się najtrudniejszych społecznie zadań pod ogromną presją czasu i podejmowania błyskawicznych decyzji, od których zależy ludzkie życie, zdrowie i mienie.

Życzę Państwu, by Wasze działania przynosiły zadowolenie i poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Nieustanne podnoszenie Waszych umiejętności zawodowych, niechaj przełoży się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Niech szacunek i uznanie lokalnych społeczności będzie najdoskonalszą miarą profesjonalnie pełnionej przez Was służby.

           Serdeczne życzenia przekazuję również Państwa rodzinom – aby zawsze byli dumni z faktu, że mają w rodzinie kogoś, kto niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Poseł pyta, Wicemnister Energii Odpowiada

22.06.2018

W sprawie podjęcia przez rząd PiS działań zmierzających do zrekompensowania utraty prawa do bezpłatnego deputatu węglowego wdowom i sierotom po zmarłych górnikach, a także emerytom i rencistom górniczym, którzy nie zostali ujęci w ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Jestem wieloletnim samorządowcem i politykiem. W ławach sejmowych zasiadam od roku 2005. Bardzo ważne są dla mnie sprawy regionu i ich mieszkańców. Chętnie spotykam się z wieloma grupami społecznymi, jeśli tylko mam taką okazję. Uważam, że najistotniejsze dla polityka są kontakty z wyborcami oraz bycie konsekwentnym i skutecznym w rozwiązywaniu ich problemów.