Spotkanie Klubu Obywatelskiego

17.10.2017

Serdecznie zapraszam  na spotkanie z Bronisławem Komorowskim  b. prezydentem RP,które odbędzie się w 18 października (środa) o godzinie 17:00 w Hotelu Dąbrówka (Sala Diamentowa) przy ul. 1 Maja 49 w Jastrzębiu-Zdroju .

Temat spotkania : „Demokracja w Polsce – wyzwania współczesności”

List otwarty do Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.

15.10.2017

Posłowie Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski, Paweł Bańkowski,  Danuta Pietraszewska wystosowali list otwarty do Jarosława Grzesika, szefa górniczej „Solidarności” oraz wszystkich organizacji związkowych w górnictwie, w którym apelują o włączenie się do prac w Senacie nad poprawkami do ustawy o deputacie węglowym. To ostatni moment żeby wprowadzić korzystne dla emerytów górniczych poprawki, które zostały odrzucone głosami posłów PiS na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

Poseł i górnicy piszą listy. Premier odpowiada.

23.09.2017

Od początku bieżącej kadencji domagam się uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalń. To między innym dlatego, że w ramach prowadzonej likwidacji kopalń oraz miejsc pracy zaczyna panować coraz większy chaos i zamieszanie. Wielu górników trafia do SRK, gdzie przechodząc na emeryturę budżet państwa zabezpiecza im wypłatę tego ekwiwalentu, natomiast ci którzy ciężko pracowali do emerytury na kopalni, są pozbawiani tego świadczenia.

W 2014 roku, kiedy związki zawodowe z prezesami spółek ze względu na trudną sytuację finansową górnictwa uzgadniały zawieszenie ekwiwalentu obecny Minister Energii jako poseł twierdził: ”… jeśli ekwiwalent miałby zostać zlikwidowany powinno go przejąć państwo tak jak to stało się to w przypadku kolejarzy…” (do dziś ponad 250 tys. emerytów kolejarzy otrzymuje ekwiwalent).

37. Rocznica Podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

03.09.2017

Dziś przypada 37. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W zawartym 3 września 1980 roku porozumieniu strajkujący górnicy wywalczyli m.in. wolne soboty dla całej Polski oraz wyższe płace w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. To jedno z trzech Porozumień Sierpniowych, które zmieniły bieg historii.

Święto Policji

24.07.2017

Z okazji Święta Policji chciałbym złożyć wszystkim Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji wyrazy szacunku za rzetelne i profesjonalne działania w ramach służby pełnionej na rzecz obywateli.

Jestem wieloletnim samorządowcem i politykiem. W ławach sejmowych zasiadam od roku 2005. Bardzo ważne są dla mnie sprawy regionu i ich mieszkańców. Chętnie spotykam się z wieloma grupami społecznymi, jeśli tylko mam taką okazję. Uważam, że najistotniejsze dla polityka są kontakty z wyborcami oraz bycie konsekwentnym i skutecznym w rozwiązywaniu ich problemów.