Energetyka Obywatelska potrzebna NA JUŻ?

22.03.2021

Obecnie mamy najwyższe ceny hurtowe energii i najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, dlatego potrzebujemy taniej i czystej energii jak najszybciej!

Dzień Sołtysa

11.03.2021

Praca sołtysa ma wyjątkowy charakter, ponieważ jest on zarówno gospodarzem jak i przedstawicielem wsi, obdarzonym wyjątkowym zaufaniem. Niech nigdy nie zabraknie Wam wytrwałości, pomysłów i inicjatyw integrujących lokalną społecznść!

Recepta na Kryzys

27.02.2021

Recepta na Kryzys to kompleksowy program rozwiązań, które pomogą polskiej gospodarce, ale przede wszystkim: przedsiębiorcom, pracownikom i samorządom. 

Czy jesteśmy gotowi na wykorzystanie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

11.02.2021
Jaki potencjał ma w sobie województwo śląskie przy tworzeniu miejsc pracy?
Właśnie te zagadnienia zdominowały dzisiejsze posiedzenie Podkomisji stałej do Spraw Sprawiedliwej Transformacji.

Koalicja 276

06.02.2021

Koalicja 276 to pierwszy krok do zjednoczenia opozycji i pokazania, że mamy wspólne cele, które powinny nas łączyć. Kwestie takie jak naprawa sądownictwa, czy odpolitycznienie telewizji publicznej to fundamentalne kwestie dla wszystkich partii opozycyjnych.

Jestem wieloletnim samorządowcem i politykiem. W ławach sejmowych zasiadam od roku 2005. Bardzo ważne są dla mnie sprawy regionu i ich mieszkańców. Chętnie spotykam się z wieloma grupami społecznymi, jeśli tylko mam taką okazję. Uważam, że najistotniejsze dla polityka są kontakty z wyborcami oraz bycie konsekwentnym i skutecznym w rozwiązywaniu ich problemów.