Święto Policji

24.07.2017

Z okazji Święta Policji chciałbym złożyć wszystkim Policjantom i Pracownikom Cywilnym Policji wyrazy szacunku za rzetelne i profesjonalne działania w ramach służby pełnionej na rzecz obywateli.

LISTY DO PANI PREMIER - WSPÓLNIE NA RZECZ DEPUTATU WĘGLOWEGO

03.07.2017

Szanowni Państwo pora zacząć pisać listy do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą gwarantującą wypłatę deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych.

Co dalej z deputatem ?

27.06.2017

W styczniu 2016 roku Minister Energii przyznał mi rację, żew kwestii wypłaty deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń panuje nieładi zapewnił, że zajmie się tym problemem. Obiecał, że projekt pojawi się w maju. Czas mijał, a rząd ociągał się z zamknięciem sprawy deputatu.Tak więc wczerwcu ubiegłego roku pojawił się obywatelski projekt ustawy  dotyczący ekwiwalentu  podpisany przez ponad 120 tysięcy byłych pracowników kopalń.

Poseł wygrywa w sądzie

14.06.2017

Poseł Krzysztof Gadowski nadal domaga się ukarania osób, które rozpowszechniały nieprawdziwe informację, dotyczące popierania przez posła prawa aborcyjnego.

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 12 czerwca br. uznał za zasadne odwołanie posła i uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, który nie ukarał pozwanych. Sąd Okręgowy w Rybniku orzekł o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

VIII Jastrzębskie Dyktando

4.06.2017

8. Jastrzębskie Dyktando organizowane przez Posła na Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego zgromadziło wielbicieli języka polskiego nie tylko z Jastrzębia, ale całego regionu. Autorką niełatwego tekstu była profesor Aldona Skudrzyk z Uniwersytetu Śląskiego.

Jestem wieloletnim samorządowcem i politykiem. W ławach sejmowych zasiadam od roku 2005. Bardzo ważne są dla mnie sprawy regionu i ich mieszkańców. Chętnie spotykam się z wieloma grupami społecznymi, jeśli tylko mam taką okazję. Uważam, że najistotniejsze dla polityka są kontakty z wyborcami oraz bycie konsekwentnym i skutecznym w rozwiązywaniu ich problemów.