9. Jastrzębskie Dyktando

09.06.201

8 czerwca 2019r. odbyło się 9. Jastrzębskie Dyktando zorganizowane przez Posła na Sejm Krzysztofa Gadowskiego i Fundację Pro Futuro  przy współpracy Jana Olbrychta Posła do Parlamentu Europejskiego.

Dzień Działacza Kultury

29.05.2019

Z okazji Dnia Działacza Kultury składam najlepsze życzenia wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego w naszym regionie. 

Życzę Państwu wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz nieustającego zapału w codziennych działaniach.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

08.05.2019

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek składam wszystkim pracownikom wyrazy uznania  za zaangażowanie i pełnienie zaszczytnej misji upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa. Dziękuję również za czas i serce poświęcone  bibliotece i czytelnikom.

Dzień Strażaka

04.05.2019

Z okazji strażackiego święta – dnia Świętego Floriana przekazuję  wszystkim Strażakom wyrazy uznania i wdzięczności za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy bliźnim w myśl strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Dziękuję za  godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także za rycerską odwagę i niezłomność, z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Życzę Wam,aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby. Życzę zdrowia, wytrwałości i szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji.

 

Majowe Świętowanie

30.04.2019

Wielu z Państwa czyta ten tekst podczas długiego majowego weekendu. Weekendu, który upływa pod znakiem wypoczynku, rodzinnych wycieczek, nieodłącznego grilla lub spotkań w gronie przyjaciół. Początek maja jest również swojego rodzaju kumulacją ważnych świąt i rocznic, nie tylko  o charakterze historycznym. Pamiętamy te sztuczne  pochody pierwszomajowe organizowane przez władze komunistyczne. Przez szkoły oraz zakłady pracy i nie tylko, zmuszani byliśmy do udziału w nich. To godne upamiętnienia międzynarodowe święto ludzi pracujących, władza chciałaprzejąć na potrzeby własnej propagandy, przykrywając niewydolność panującego wówczas  sytemu polityczno-gospodarczego. Pochody te, zwłaszcza w latach 80. kończyły się manifestacjami politycznymi opozycji. 

Jestem wieloletnim samorządowcem i politykiem. W ławach sejmowych zasiadam od roku 2005. Bardzo ważne są dla mnie sprawy regionu i ich mieszkańców. Chętnie spotykam się z wieloma grupami społecznymi, jeśli tylko mam taką okazję. Uważam, że najistotniejsze dla polityka są kontakty z wyborcami oraz bycie konsekwentnym i skutecznym w rozwiązywaniu ich problemów.