ZUS wypłaci za węgiel

Od 2012 roku osoby pobierające ekwiwalent za węgiel od ZUS nie będą musiały ponownie składać wniosków – przypomina poseł Krzysztof Gadowski. Począwszy od I kwartału 2012r. ZUS wypłaci uprawnionym osobom kolejny ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. W tym roku wypłata obejmie rekompensatę za lata 2010 i 2011. Jednak te osoby, które złożyły już co najmniej jeden wniosek i ekwiwalent od ZUS otrzymały, w tym roku nie będą musiały ponawiać wniosku.

To efekt nowelizacji przepisów, o którą zabiegał poseł Krzysztofa Gadowski. Prowadząc w Komisji Gospodarki prace nad zmianą ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych przedstawił argumentację, która przekonała pozostałych członków parlamentu. Sejm przegłosował zmiany, w myśl których usprawni się procedura wypłaty ekwiwalentu, a oddziały ZUS nie zostaną zalane ponad 10 000 wniosków od osób, które do tej pory zmuszone były corocznie występować o swoje pieniądze.
- Spełniłem swoje zadanie i obietnicę, którą złożyłem. Zmienił się krytykowany przez ludzi sposób wnioskowania o ekwiwalent. Wiemy, że ZUS prowadzi bazę osób, którym to świadczenie się należy. Skorzysta więc ze swej wiedzy i sam wypłaci ekwiwalent osobom, które już go pobierały. Począwszy od 2012 roku nie będzie konieczności ponawiania wniosku – wyjaśnia poseł K. Gadowski – Wyjątkiem są osoby, które chcą wystąpić o ekwiwalent po raz pierwszy. W tym przypadku trzeba złożyć do ZUS stosowny wniosek.

Przypomnijmy: wysokość świadczenia ustala się jako iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem (…) i przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego
w asortymencie Orzech II. Sprawy wypłaty ekwiwalentu regulują ustawy dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz. U. z 2007r., nr 147 poz. 1031) oraz jej nowelizacja z dnia 26.05.2011 r. (Dz. U. z 2011r., nr 144 poz. 856).