O mnie


 Krzysztof GADOWSKI

Od pięciu kadencji Sejmu RP zajmuje się sprawami górnictwa. Pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi górnictwa m. in. ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r. i jej kolejnymi zmianami, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo górnicze i geologiczne i jej nowelizacjami, ustawą w sprawie ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla pracowników przedsiębiorstw górniczych. Od  początku pracy w Sejmie RP związany z tematyką górnictwa i jego otoczenia. 

Wykształcenie:

wyższe magisterskie Politechnika Śląska, Wydział Transportu (1986); 
studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (1996);
studia podyplomowe z zakresu samorządu lokalnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1998).
Certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu Grupa SET 2013)
Posiada uprawnienia do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz zarządzania nieruchomościami.

Praca zawodowa:

  • 1987-1991 pracownik techniczny pod ziemią, Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka”;
  • 1991 kierownik, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład w Jastrzębiu-Zdroju
  • 1991-1996 wicedyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (związku
  • komunalnego obsługującego komunikację na obszarze 15 gmin okręgu rybnickiego);
  • 1996-1998 dyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju;
  • 1998-2002 wiceprezydent miasta Jastrzębia-Zdroju ;
  • 2002-2005 I zastępca prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju ;
  • Poseł na Sejm RP V, VI, VII oraz VIII kadencji;

Działalność samorządowa:

radny Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,
wiceprzewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (1998-2002),
przewodniczący MZK (2002-2005),
członek zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński” (1998-2005)
wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”(1998-2005), skupiającego
gminy położone na granicy z Republiką Czeską,
członek komitetu sterującego budową autostrady A-1.

Działalność polityczna: 

Poseł na Sejm RP VIII, VII, VI i V kadencji. Zasiada w Komisjach do Spraw Energii i Skarbu Państwa, do Spraw Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, wcześniej
w komisjach: Gospodarki (wiceprzewodniczący), Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Skarbu Państwa i Infrastruktury. Przewodniczący sekcji górnictwa węgla kamiennego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki (w VII kadencji). 

Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, członek zarządu regionu śląskiego Platformy Obywatelskiej, członek kolegium i prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (skarbnik).

Działalność społeczna

Organizator cyklicznych edycji „Jastrzębskiego Dyktanda”,
Organizator akcji charytatywnych, m.in. „Święta dla wszystkich”, akcji „Żak”;
Wolontariusz hospicjum;