Sprawozdanie Komisji Gospodarki do rządowego projektu ustawy o kredycie konsumenckim