Sprawozdanie Komisji Gospodarki, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla