Odpowiedzi posła sprawozdawcy na pytania posłów w pracach nad nowelizacją ustawy o ekwiwalencie pieniężnym