Wyjaśnienie posła dotyczące nowelizacji ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za węgiel