Sprostowanie po II czytaniu w sprawie stosowania ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za węgiel