Sprawozdanie Komisji Gospodarki w sprawie projektu o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy przepisy prowadzające ustawę o finansach publicznych