Autostrada A1

Przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012 stało się głównym motorem napędowym dla inwestycji drogowych w Polsce. I bardzo dobrze, bo zaledwie 3% polskich dróg spełnia unijne normy w zakresie bezpieczeństwa i transportu drogowego. Choć planowano od dawna budowę autostrad tak naprawdę od niedawna zaczęło się coś w tym kierunku dziać. W 2004 roku powstał Komitet Sterujący Autostrady A1. Działając w Komitecie Sterującym chcieliśmy aby budowa autostrady rozpoczęła się jak najszybciej – mówi poseł Krzysztof Gadowski - teraz widać efekty i cieszy widok postępujących prac. Nie ukrywam również, że Autostrada A1 jest jedną z głównych spraw jakie podejmuje w działalności poselskiej – dodaje poseł.

Sytuację ma zmienić plan zarysowany w trzech uchwalonych w zeszłym roku tzw. specustawach: kolejowej, drogowej i dotyczącej EURO 2012. W ramach specustawy drogowej w ciągu ubiegłego roku podpisano umowy na budowę blisko 500 km autostrad, 540 km dróg krajowych i 320 km dróg ekspresowych i obwodnic. Tylko w zeszłym roku oddano do eksploatacji 250 km dróg, w tym 90 km autostrad i 160 km dróg ekspresowych.

Plan budowy dróg wraz ze stanem realizacji przedstawia mapka:

 

Niemalże w bezpośrednim sąsiedztwie Jastrzębie Zdroju, w Mszanej i w Połomi, realizowana jest budowa autostrady A1. Choć budowa jest uciążliwa dla wielu mieszkańców tamtejszej okolicy, to pozwoli nam uzyskać bezpośrednie połączenie z autostradą A4 poprzez węzeł komunikacyjny w Sośnicy.

Budowa autostrady A1 na naszym terenie podzielona jest na 3 odcinki:

Sośnica – Bełk

Odcinek ma 15,4 km długości. Jego budowa rozpoczęła się w 21.02.2007 r. Zakończenie robót zaplanowano na październik 2009 r. W zakres dotychczas wykonanych prac wchodzą: roboty przygotowawcze, poprowadzono roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmocnienie podłoża), roboty odwodnieniowe, roboty związane z przebudowa i budową urządzeń obcych oraz roboty mostowe na wszystkich 33 obiektach. 

Bełk – Świerklany

Jest nieco krótszy: 14,1 km. Ciężki sprzęt pojawił się na placu budowy 29.08.2008 roku, a planowo ma z niego zjechać końcem listopada 2010 r. Jak dotychczas powadzone były roboty przygotowawcze i wyburzeniowe, wycinka drzew oraz roboty związane z przebudową i budową urządzeń obcych. Rozpoczęto roboty ziemne oraz prace przygotowawcze na obiektach masowych.

Świerklany – Gorzyczki

To odcinek, do budowy którego przystąpiono najwcześniej, bo 16.01.2007 r. W ramach prac na 18,3 km wykonano już roboty ziemne (wykopy, nasypy, wzmacnianie podłoża), roboty odwodnieniowe, roboty związane z przebudową i budową urządzeń obcych oraz roboty mostowe na wszystkich obiektach, co stanowi około 20% całości założonych prac. Ich zakończenie planuje się w sierpniu 2010 r. 

 

Droga Główna Południowa

O faktycznej funkcjonalności A1 dla naszego regionu decydować będzie liczba, lokalizacja i przepustowość dróg dojazdowych do autostrady. Jedną z ważniejszych jest Droga Główna Południowa. To duży projekt, który połączy drogę wojewódzką DW 935 /relacji Racibórz-Rybnik-Pszczyna/ w Rydułtowach z drogą krajową DK 78 w Wodzisławiu Śląskim /relacji Chałupki-Rybnik-Gliwice/ oraz budowaną autostradą A1 i jej węzłem w Mszanie, a drogą krajową DK 81 w Pawłowicach /relacji Katowice-Wisła/. Droga została wpisana do Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 jako przedsięwzięcie realizujące priorytet pn. „Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego”. Poseł Gadowski zabiegał o to, aby wpisać tę inwestycję w Wieloletni Program Inwestycyjny Województwa Śląskiego na lata 2009-2011 oraz po roku 2011. Dzięki jego interwencji udało się zabezpieczyć na ten cel 29 mln złotych z Urzędu Marszałkowskiego oraz 147 mln pochodzących z Unii Europejskiej.