Kwestia deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalni.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami również podczas tej kadencji poseł Krzysztof Gadowski domaga się uporządkowania sytuacji związanej z deputatem węglowym dla byłych pracowników kopalń.

Po propozycji stworzenia specustawy, która regulowałaby kwestię wypłaty deputatów w sposób jednolity dla wszystkich uprawnionych, przyszedł czas na analizę działań rządu.

Sprawa deputatu węglowego skomplikowała się wraz z utratą płynności finansowej w spółkach węglowych. Większość tych podmiotów nie realizuje tego świadczenia.

Z jednej strony mamy emerytów, rencistów i osoby uprawnione, którym deputat węglowy wypłacany jest z budżetu Państwa przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Fundusze na ten cel gwarantują ustawy:

 

 

Na wypłatę tych świadczeń w 2015 r. budżet państwa przeznaczył kwotę ok. 159 mln zł, w projekcie budżetu na rok 2016 kwota ta wyniosła ok. 181 mln zł.

Z drugiej strony mamy emerytów i rencistów z czynnych przedsiębiorstw górniczych. Osoby te do 2014 r. korzystały z deputatu otrzymanego w naturze, czy w formie ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez swój zakład pracy, spółkę węglową, na podstawie Układów Zbiorowych Pracy.

 

Od 2015r. ponad 220 tys. emerytów i rencistów z czynnych przedsiębiorstw górniczych zostało pozbawionych ekwiwalentu pieniężnego. Nie może dochodzić do sytuacji, w której część emerytów rencistów ma zabezpieczone świadczenia przez budżet państwa. Podczas gdy górnicy pracujący do emerytury są pozbawiani ekwiwalentu. W związku z powyższym w swojej działalności parlamentarnej poseł Krzysztof Gazdowski dąży do unormowania tej sytuacji.

 

Poniżej mogą państwo zapoznać się z interpelacjami, złożonymi  w tej sprawie.

 

W sprawie wypłaty ekwiwalentu węglowego wypłacanego w formie ekwiwalentu pieniężnego byłym pracownikom kolejowym.

Odpowiedź

W sprawie projektu ustawy o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników czynnych kopalń węgla kamiennego.

Odpowiedź  

W sprawie braku postępu w pracach nad ustawą o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń.     

Odpowiedź

W sprawie przyjętego wstępnego projektu budżetu na rok 2017 i zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego.     

Odpowiedź

W sprawie zabezpieczenia środków na wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych w budżecie na 2017 r.  

Odpowiedź

 

w sprawie konsultacji resortu dotyczących ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za deputat węglowy

Odpowiedź

w sprawie wypłaty ekwiwalentu w Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA

 

Odpowiedź

w sprawie wypłaty ekwiwalentu w spółkach węglowych

Odpowiedź