O mnie

GADOWSKI Krzysztof

Od czterech kadencji Sejmu RP zajmuje się sprawami górnictwa. Pracował nad kluczowymi projektami ustaw dotyczącymi górnictwa m. in. ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007 r. i jej kolejnymi zmianami, ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo górnicze i geologiczne i jej nowelizacjami, ustawą w sprawie ekwiwalentu z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla pracowników przedsiębiorstw górniczych. Od samego początku pracy w Sejmie RP związany z tematyką górnictwa i jego otoczenia. 

 

Wykształcenie:

wyższe magisterskie Politechnika Śląska, Wydział Transportu (1986); 
studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (1996);
studia podyplomowe z zakresu samorządu lokalnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1998).
Certyfikat Trenera Biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu Gruby SET 2013)
Posiada uprawnienia do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz zarządzania nieruchomościami. 

 

Praca zawodowa:

− 1987-1991 pracownik techniczny pod ziemią, Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka”;
− 1991 kierownik, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład w Jastrzębiu Zdroju
− 1991-996 wicedyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (związku
komunalnego obsługującego komunikację na obszarze 15 gmin okręgu rybnickiego);
− 1996-1998 dyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju;
− 1998-2002 wiceprezydent miasta Jastrzębia Zdroju ;
− 2002-2005 I zastępca prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju ;
− Poseł na Sejm RP V, VI, VII oraz VIII kadencji;

Działalność samorządowa:
radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój,
wiceprzewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (1998-2002),
przewodniczący MZK (2002-2005),
członek zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński” (1998-2005)
wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”(1998-2005), skupiającego
gminy położone na granicy z Republiką Czeską,
członek komitetu sterującego budową autostrady A-1.

Działalność polityczna: 

Poseł na Sejm RP VIII, VII, VI i V kadencji. Zasiada w Komisjach do Spraw Energii i Skarbu Państwa, do Spraw Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, członek Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, wcześniej
w Komisjach: Gospodarki (wiceprzewodniczący), Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych, Skarbu Państwa i Infrastruktury. Przewodniczący sekcji górnictwa węgla kamiennego Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki (w VII kadencji). 

I zastępca prezydenta (2002-2005) i wiceprezydent (1998-2002) Miasta Jastrzębia-Zdroju. Radny Rady Miasta. Wcześniej związany z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym
w Jastrzębiu Zdroju na stanowisku wicedyrektora (1991-996) i dyrektora (1996-1998).

Początki pracy zawodowej związane z górnictwem, a dokładniej z Kopalnią Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” (dziś „Brynia-Zofiówka-Jastrzębie”).

W latach 1998 – 2005 członek zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński” i wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Zasiadał w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i Komunalnych.

Członek Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, członek zarządu regionu śląskiego Platformy Obywatelskiej, członek kolegium i prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (skarbnik).

 

Działalność społeczna

organizator cyklicznych edycji „Jastrzębskiego Dyktanda”,
organizator akcji charytatywnych, m.in. „Święta dla wszystkich”, akcji „Żak”;
wolontariusz hospicjum;
przewodniczący Parafialnego Funduszu Stypendialnego dla młodzieży;
honorowy prezes Sekcji Terenowej „Wigor” Olimpiady Specjalnej Polska przy Zespole Szkół Specjalnych; 

 

55 lat. Urodzony w Bochni, zamieszkały w Jastrzębiu-Zdroju. Mąż, ojciec trzech córek. Dziadek dwóch wnuczek. Interesuje się motoryzacją i narciarstwem. 

 

Biuro Poselskie: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 24 (0-32) 4754055,
krzysztof.gadowski@sejm.pl
Filia Biura Poselskiego w Rydułtowach ul. Raciborska 369
Filia Biura Poselskiego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 4 b
Filia Biura Poselskiego w Żorach ul. Moniuszki 17/2 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych)