O mnie

GADOWSKI Krzysztof – lat 49, żonaty, troje dzieci

Okręg wyborczy nr 30 - Rybnik

Wykształcenie:
wyższe magisterskie Politechnika Śląska, Wydział Transportu (1986); 
studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwem, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej (1996);
studia podyplomowe z zakresu samorządu lokalnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (1998).

Praca zawodowa:

− 1987-1991 pracownik techniczny pod ziemią, Kopalnia Węgla Kamiennego „Zofiówka”;
− 1991 kierownik, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład w Jastrzębiu Zdroju
− 1991-996 wicedyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (związku
komunalnego obsługującego komunikację na obszarze 15 gmin okręgu rybnickiego);
− 1996-1998 dyrektor Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju;
− 1998-2002 wiceprezydent miasta Jastrzębia Zdroju ;
− 2002-2005 I zastępca prezydenta miasta Jastrzębia Zdroju ;
− Poseł na Sejm RP V i VI kadencji;

Działalność samorządowa:
radny Rady Miasta Jastrzębie Zdrój,
wiceprzewodniczacy Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju (1998-2002),
przewodniczacy MZK (2002-2005),
członek zarządu Euroregionu „Śląsk Cieszyński” (1998-2005)
wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”(1998-2005), skupiającego
gminy położone na granicy z Republiką Czeską,
członek komitetu sterującego budową autostrady A-1.

Działalność społeczna i polityczna: 
organizator cyklicznych edycji „Jastrzębskiego Dyktanda”,
organizator akcji charytatywnych, m.in. „Święta dla wszystkich”, akcji „Żak”;
wolontariusz hospicjum;
przewodniczący Parafialnego Funduszu Stypendialnego dla młodzieży;
prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
honorowy prezes Sekcji Terenowej „Wigor” Olimpiady Specjalnej Polska przy Zespole Szkół Specjalnych; 
przewodniczący Koła Powiatowego Platformy Obywatelskiej RP w Jastrzębiu Zdroju, 
członek Rady Krajowej PO RP;
Poseł na Sejm RP V i VI kadencji.
Komisje: Infrastruktury, Skarbu Państwa, członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP

Biuro Poselskie: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 24 (0-32) 4754055,
krzysztof.gadowski@sejm.pl
Filia Biura Poselskiego w Rydułtowach ul. Raciborska 369
Filia Biura Poselskiego w Wodzisławiu Śl. ul. Bogumińska 4 b
Filia Biura Poselskiego w Żorach ul. Moniuszki 17/2 (budynek Cechu Rzemiosł Różnych)