Plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na lata 2013-2015

Minister Elżbieta Bieńkowska przedstawiła stan wykorzystania środków UE na lata 2007-2013 oraz priorytety w kolejnym budżecie UE.  Minister Sławomir Nowak omówił założenia nowego programu "Mieszkanie dla młodych" oraz plany budowy dróg i modernizacji kolei.

Plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na lata 2013-2015

Minister Bieńkowska poinformowała o planach swojego resortu na lata 2013- 2015. Przytoczyła dane o pozytywnym wpływie funduszy na polską gospodarkę - są istotnym wkładem w PKB, przyspieszają wzrost gospodarczy, pobudzają rynek pracy, zapewniają finansowania inwestycji i dają impuls rozwojowy.

Jako priorytety na przyszłość wskazała opracowanie krajowych i regionalnych programów operacyjnych, pobudzanie rynku pracy, sfinalizowanie prac nad Umową Partnerstwa, zamknięcie negocjacji budżetowych oraz terminowe rozpoczęcie wykorzystania nowej puli środków UE.

Dokąd popłyną fundusze w latach 2014-2020?
•    Inwestycje transportowe (koleje i transport miejski, ale także dokończenie sieci dróg ekspresowych),
•    Projekty związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną,
•    Działania wspierające innowacyjność gospodarki i jej trwałe powiązanie z nauką,
•    Firmy, zwłaszcza te dopiero rozpoczynające działalność,
•    Przedsięwzięcia realizowane przez samorządy

Plany Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na lata 2013-2015
W latach 2013-2015 wydatki na modernizację i rewitalizację kolei wyniosą 30 mld zł, z tego na linie kolejowe 26,5 mld zł - powiedział minister transportu Sławomir Nowak. Kończymy modernizację kluczowego połączenia północ-południe, linii E-65, żeby w 2014 r. nowymi pociągami Pendolino móc pojechać z prędkością 160 do 220 km z Gdańska do Krakowa i do Katowic - powiedział.


Minister zwrócił uwagę, że za poprzednich rządów, w latach 2001-2007, wydatki na modernizację linii kolejowych wyniosły ponad 6 mld zł, podczas gdy w latach 2007-2011 wydano już 14 mld zł, a w tej kadencji wydane zostanie 31 mld zł. Na linie kolejowe w latach 2013-2015 zostanie wydane 26,5 mld zł.
Sławomir Nowak powiedział, że w latach 2008-2011 modernizowano ok. 600 km linii kolejowych rocznie. - W roku 2012 modernizowanych jest już tysiąc kilometrów linii, a w latach 2013-2015 będzie to ponad 1300 km linii rocznie – podkreślił. - Do końca kadencji chcemy wymienić 2 tys. przejazdów kolejowych tam, gdzie stanowią one największe zagrożenie - dodał. Na modernizację dworców w 2015 roku wydany ma zostać 1 mld złotych.

MDM, czyli "Mieszkanie dla Młodych"
Niebawem do Sejmu trafi projekt programu "Mieszkanie dla Młodych" (MDM) - skierowany do rodzin i singli do 35 roku życia . Każda taka rodzina może liczyć na 10 procentową dopłatę do kredytu mieszkaniowego - zapowiedział minister Sławomir Nowak.

Program MDM - podobnie jak "Rodzina na swoim" dedykowany będzie dla mieszkań do 75 m kw. - Zasada będzie taka: każda rodzina będzie otrzymywała 10 proc. jednorazowej dopłaty do kredytu liczonego według wskaźnika 1.0 wartości metra odtworzeniowego w każdym województwie. Jeśli ta rodzina ma dziecko bądź dzieci, dostanie dodatkowo 5 proc. wartości kredytu. Jeżeli w ciągu 5 lat w tym mieszkaniu urodzi się trzecie, bądź kolejne dziecko - o ile ta rodzina już miała troje dzieci - otrzyma dodatkowe 5 proc. do wartości kredytu - wyjaśnił minister.
Minister podkreślił, że program MDM zawiera "komponent prorodzinny" i tym różni się on od wygaszanego programu "Rodzina na swoim". Sławomir Nowak oświadczył, że chciałby, aby MDM wszedł w życie od połowy 2013 r., najpóźniej od początku 2014. Program będzie kosztował początkowo 600 - 700 mln zł rocznie, docelowo 1 mld. - Z programu może skorzystać 36 tys. rodzin rocznie - podkreślił. Program ma być sfinansowany z likwidacji zwrotu podatku VAT za remonty.
Nowe drogi

- Do końca 2015 roku oddanych zostanie 474 km autostrad i 335 km dróg krajowych - poinformował minister Nowak. Dodał, że w kolejnych latach rozpisane zostaną przetargi m.in. na dokończenie autostrady A1. Sławomir Nowak powiedział także, że jeszcze w 2012 roku zostanie oddane połączenie między Krakowem a Tarnowem, do 2014 roku cała autostrada A4, a na 2014 rok planowane są przetargi m.in. na drogę S7 między Krakowem a Warszawą. - W kolejnych latach połączenie z Wrocławiem, między Rzeszowem a Lublinem, między Warszawą a Białymstokiem i wiele innych połączeń - dodał.

- W 2012 roku w ramach krajowego funduszu drogowego wydamy ok. 18-19 mld zł na inwestycje. W 2013 roku będzie to do 15 mld, w 2014 - 8 mld zł, w 2015 r. będzie to ok. 2 mld zł - powiedział minister. Środki na program przebudowy dróg lokalnych z 200 mln zł w 2012 roku wzrosną w 2013 do 500 mln zł. - Przy współfinansowaniu UE na poziomie 50 proc. daje to kwotę 1 mld zł - podkreślił.


Podsumowanie roku 2012 w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

- W roku 2007 wyznaczyliśmy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego precyzyjny plan wydatkowania środków, ale też precyzyjny plan prac nad dokumentami strategicznymi w Polsce. Ten plan, jeśli chodzi o wydatkowanie, jest zakrojony do roku 2015. Przez cały ten okres od początku roku 2008 rozdysponowaliśmy do chwili obecnej 224 mld złotych - powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Minister Bieńkowska podkreśliła, że resort rozwoju regionalnego dba o to, żeby tempo rozdysponowywania środków unijnych było właściwe, żeby budżet był zasilany co roku kwotą, która zapewni funkcjonowanie projektów jeszcze przez kolejne lata. Zwróciła uwagę, że rząd już w 2008 roku rozdysponował całą kwotę aż do roku 2013. - Nie będzie dziury w finansowaniu unijnym - zaznaczyła.

Szefowa resortu rozwoju regionalnego przytoczyła też dane o miejscach pracy: powstało 250 tysięcy trwałych miejsc pracy, w tym 140 tys. w nowoutworzonych firmach, związanych z realizacją projektów unijnych. - W 2012 roku zawarliśmy 14 tys. umów na kwotę prawie 35 mld zł. Rozliczamy te pieniądze ponad plan, mamy nadwyżkę 4 mld zł. Skończyliśmy w tym roku jako pierwsi realizację perspektywy tzw. programu norweskiego i korzystnie dla Polski zakończyliśmy negocjacje kolejnej edycji tego programu: to kwota ok. 600 mln euro - podkreśliła minister Bieńkowska.


Podsumowanie roku 2012 w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak podsumował działalność swojego resortu w 2012 roku. Mówiąc o modernizacji kolei poinformował o:
•    Wyremontowaniu 450 km linii kolejowych,
•    Naprawie 609 wagonów,
•    Naprawie 85 lokomotyw,
•    Przebudowie 29 dworców.

Minister Nowak poinformował także o 348 km oddanych dróg ekspresowych i autostrad. W 2012 roku zmodernizowano i rozbudowano 6 lotnisk, w tym nowe lotnisko w Modlinie. Sławomir Nowak oświadczył także o trwających pracach nad uproszczeniem przepisów budowlanych: nowym prawie budowlanym i nowym kodeksie budowlanym.

 

Źródło: http://klub.platforma.org/