Sprawozdanie Ministerstwa finansów

Minister finansów Jacek Rostowski oraz minister skarbu Mikołaj Budzanowski omówili źródła finansowania propozycji przedstawionych przez premiera w tzw. II expose oraz przedstawili założenia programu "Inwestycje Polskie".


Duże projekty infrastrukturalne, gwarancje dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mechanizm działania programu „Inwestycje Polskie” - wyliczenia tych przedsięwzięć przedstawili ministrowie finansów i skarbu, Jacek Rostowski i Mikołaj Budzanowski. - Nasza wizja oparta jest na środkach z UE, aktywizacji aktywów spółek Skarbu Państwa, pieniądzach samorządowych oraz środkach sektora prywatnego i zagranicznego - zaznaczył minister Jacek Rostowski.


Projekty infrastrukturalne

Szef resortu finansów zapowiedział, że w latach 2014-2020 Polska spodziewa się otrzymać na inwestycje 300 mld zł z Unii Europejskiej. - Przygotowujemy się do rozpisania przetargów już w 2013 r., aby być gotowym od 2014 r. - zaznaczył. - W latach 2013-2022 Polska zamierza zmodernizować armię na kwotę 100 mld zł, a w latach 2013-2020 na sektor energetyczny wydać 60 mld zł - dodał.

Jacek Rostowski podkreślił, że w latach 2013-2015 na program "Inwestycje Polskie" realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych zostanie 40 mld zł, natomiast w latach 2012-2015 na autostrady i drogi krajowe ma trafić 43 mld zł. - 30 mld zł pochodzić będzie na modernizację kolei w latach 2013-2015, a 10 mld zł na infrastrukturę naukową - wyjaśnił Jacek Rostowski.

Minister powiedział, że w sektor gazu łupkowego w latach 2013-2016 zostanie zainwestowane 50 mld zł. - Będą to pieniądze z sektora prywatnego, państwowego i zagranicznego - wyjaśnił. Jak dodał, gwarancje kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw wyniosą w latach 2013-2014 do 60 mld zł. - Od 2013 r. planujemy także wprowadzenie mechanizmu, polegającego na zastawianiu zwrotu podatku VAT pod kredyt - zapowiedział Jacek Rostowski.

Jako źródła finansowania projektów inwestycyjnych minister wskazał: budżet państwa - 15 proc., przedsiębiorstwa prywatne i państwowe - 13 proc., instytucje finansowe - 16 proc., środki z UE - 39 proc., a współfinansowanie środków z UE - 17 proc.
Program "Inwestycje Polskie"

Jak wyjaśnił minister skarbu państwa, celem programu jest utrzymanie inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz stworzenie nowych miejsc pracy. - Do BGK wnoszone będą udziały spółek Skarbu Państwa, z zachowaniem przez Polskę pakietów kontrolnych w strategicznych spółkach sektora energetycznego i finansowego - wyjaśnił Mikołaj Budzanowski. - BGK w wyniku sprzedaży kilku procent jednej czy drugiej spółki będzie pozyskiwał dodatkowy kapitał. Z tego kapitału zostaną zwielokrotnione możliwości kredytowe i poręczeniowe tej instytucji - dodał.

Harmonogram programu zakłada uruchomienie przedsięwzięcia w 2012 r., dokapitalizowanie BGK i rozpoczęcie przez niego akcji kredytowej w 2013 r. oraz kontynuowanie akcji w latach 2014-2015.

Dzięki programowi dofinansowane zostaną projekty energetyczne, sektora gazowego, ropy, gazu z łupków, sektora transportowego oraz infrastruktury morskiej. - Będzie to co najmniej 12 strategicznych projektów - zapowiedział Mikołaj Budzanowski.


Linia gwarancyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw

Minister Rostowski przedstawił program portfelowej linii gwarancyjnej „de miminis”.
•    Projekt przeznaczony jest dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
•    Dotyczy kredytu obrotowego (na cel bieżącego finansowania);
•    Do kwoty 3,5 mln zł na pojedyncze zaangażowanie;
•    Maksimum 60 proc. wartości kredytu;
•    Na okres maksymalnie 2 lat i 3 miesięcy;
•    Bez dodatkowego zabezpieczenia, poza tym wymaganym przez banki;
•    Dla kredytobiorców ze zdolnością kredytową.

Co udało się zrobić
Wśród dokonań ostatnich lat, minister Jacek Rostowski podkreślił:
•    Utrzymanie najszybszego wzrostu gospodarczego w porównaniu z państwami UE – 18 proc. w latach 2008-2012
•    Zmniejszenie deficytu finansów publicznych o prawie 70 mld zł
•    Spadek długu publicznego.
Jako efekt skutecznego zarządzania finansowani państwa, minister Rostowski przedstawił rentowność obligacji polskich: najniższe w historii Polski rentowności obligacji 5 letnich oraz 10-letnich denominowanych w euro.

Wśród działań Ministerstwa Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski wskazał m.in.:
•    Politykę surowcową: intensyfikacja poszukiwań surowców naturalnych,
•    Zintensyfikowanie inwestycji w sektorze energetyki: nowe bloki energetyczne m.in. w Opolu, Kozienicach, Stalowej Woli i Włocławku,
•    Konsolidacja polskiej chemii: plany stworzenia polskiego lidera oraz skuteczna ochrona przed wrogim przejęciem zakładów azotowych w Tarnowie,
•    Prywatyzacja ponad 100 spółek w ostatnich 12 miesiącach (9 mld zł przychodów do budżetu państwa),
•    Odchudzanie administracji w podmiotach Skarbu Państwa i ministerstwie (spadek zatrudnienia w resorcie o ponad 11 proc. i likwidacja delegatur),
•    Wprowadzenie nowego modelu nadzoru nad spółkami skarbu państwa.

 

Źródło: http://klub.platforma.org/