Expose Premiera Donalda Tuska

INWESTYCJE, PRACA, RODZINA

Cytując premiera: „ (..) Rok 2013 ma być rokiem krytycznym, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w Europie. Dlatego w najbliższych latach w gospodarkę zostaną wpompowane miliardy złotych, po to by pobudzić wzrost gospodarczy i zwiększyć liczbę miejsc pracy na rynku. Wprowadzone zostaną ułatwienia dla polskich przedsiębiorców. Pojawi się także szereg rozwiązań , które pozwolą Polakom pogodzić pracę z życiem rodzinnym”.

INWESTYCJE w liczbach:

300 mld z nowego budżetu UE
43 mld w latach 2012-2015 na dokończenie budowy dróg i autostrad
5 mld z polskich spółek na poszukiwanie i eksploatacje gazu łupkowego i 50 mld do 2016 r. od inwestorów zagranicznych
60 mld do 2020 roku na rozwój sektora energetycznego
10 mld w latach 2013-2014 na modernizację armii
40 mld do 2015 roku na program w BGK „Inwestycje polskie”
1 mld w latach 2013-2015 na modernizację komend
30 mld w latach 2013-2015 na modernizację kolei
10 mld w latach 2012-2015 na rozwój polskiej nauki

PRACA:

Linia gwarancyjna dla kredytów obrotowych MŚP, 60 mld zł w BGK i „Kredyt pod zastaw Vat-u”
Reforma urzędów pracy, urzędy będą premiowane za efektywność w aktywizacji zawodowej bezrobotnych
Deregulacja, nowe prawo upadłościowe, centrum sądownictwa gospodarczego, nowy kodeks budowlany
Kasowy VAT, firmy o obrotach do 1,2 mln Euro będą płacić po otrzymaniu należności
Elastyczny czas pracy, wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i wprowadzenie ruchomego czasu pracy

RODZINA:   

Roczny urlop macierzyński, dostępny dla matki lub ojca od lata 2013 roku przy 80% wynagrodzenia lub na dotychczasowych zasadach
Program „Mieszkanie dla młodych”, dofinansowanie w wysokości 10-15% kosztu zakupu mieszkania od wartości przeliczeniowej mieszkania 50m2
Tańsze mieszkania, dzięki dotacji rządowej docelowo wszystkie dodatkowe godziny w przedszkolu mają kosztować maksymalnie 1 zł
Program budowy żłobków, samorządy i podmioty prywatne otrzymają 80% dofinansowania na budowę żłobków

Źródło: http://premier.gov.pl