Z Sejmu

W dniach 10-12 października odyło się XXIII posiedzenie Sejmu.

XXIII posiedzenie w liczbach:
Rozpatrywane ustawy – przyjęte 13, odrzucone 3
Rozpatrywane uchwały – przyjęte 4
Sprawozdania kontrolne – przyjęte 3.
Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Donalda Tuska. Wcześniej izba rozpatrzyła wniosek Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie podczas przewidzianej w art. 117 regulaminu Sejmu debaty obejmującej serię pytań posłów do premiera i jego odpowiedzi.
Wcześniej obecny szef rządu wygłosił expose, w którym przedstawił stan realizacji zadań oraz zamierzenia Rady Ministrów.