Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/gadowski/domains/gadowski.pl/public_html/config.php on line 7

Raport: w 2010 roku spadła liczba przestępstw drogowych

Sejm zapoznał się z raportem o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dane w nim zawarte skłoniły Posłów do wysunięcia daleko idących wniosków oraz do dyskusji na temat konieczności podjęcia działań profilaktycznych. 
Z raportu wynika, że w 2010 roku na polskich drogach doszło do 38 tys. wypadków, w których śmierć poniosło 3 907 osób, a 48 tys. doznało obrażeń ciała. W województwie śląskim w 2010 roku odnotowano 5 015 wypadków, 352 zabitych oraz 6 132 rannych.

      Z dokumentu opracowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że sprawcami zdarzeń są najczęściej kierowcy (79 proc.) i piesi (11 proc.). Wśród przyczyn wypadków powodowanych przez kierujących pojazdami jako najczęstsze wymieniane są: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych wymienia się również prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (choć w porównaniu z rokiem 2009 liczba nietrzeźwych biorących udział w ruchu znacznie spadła). W 2010 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu wzięli udział w 4 524 wypadkach drogowych, śmierć w nich poniosło 455 osób, a 5 620 – odniosło obrażenia. W województwie śląskim odnotowano 635 wypadków z udziałem nietrzeźwych, zabitych zostało 30 osób, rannych – 761 osób.

      Najwięcej wypadków na polskich drogach spowodowali kierowcy w wieku od 18 do 24 lat (684 wypadki) oraz ci w przedziale wiekowym 25 – 39 (983 wypadki). Główną ich przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.

      Niepokojące dane wynikające z dokumentu skłoniły Posłów do refleksji. Podjęto dyskusję na temat rozwiązań, które w przyszłości mogłyby przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. Posłowie wskazali m. in. na potrzebę kontynuacji działań świadomościowych,  programów prewencyjnych i edukacyjnych w zakresie zasad ruchu drogowego oraz promocję bezpiecznych zachowań na drodze. Rekomendacje na rok 2011 obejmują także m. in. inicjowanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, prowadzenie wzmożonych kontroli pojazdów oraz akcji informacyjnych dla podróżnych, rozwój kontaktów międzynarodowych w celu zdobywania wiedzy, kontynuowanie realizacji Regionalnych Programów Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zachęcania do ich tworzenia na szczeblach powiatu i gminy a także stopniowe wdrażanie wychowania komunikacyjnego w szkołach i innych instytucjach oświatowych.