Posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1704)

Pełny przebieg posiedzenia komisji