Tańsza i zielona energia dla Polaków - składamy projekty ustaw o Odnawialnych Źródłach Energii.

W ostatnich miesiącach widzimy ogromny wzrost cen surowców i energii. Rząd w takiej sytuacji powinien podejmować odpowiedzialne decyzje, tymczasem PiS ogranicza dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych i systemu finansowania prosumentów.

Pełen zapis konferencji