Posiedzenie Podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji

Przedstawienie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji

Pełen zapis przebiegu komisji