#UZDROWIMYPOLSKĘ

Człowiek jest najważniejszy - nie polityka, nie cyferki, nie urzędy, ani procedury. Człowiek!

1. Bilans zdrowia Polaków po COVID-19

Wszyscy chętni Polacy przejdą badania diagnostyczne odpowiednie dla wieku i stanu zdrowia.

- Każdy Polak będzie miał możliwość przebadania się

- Lekarze rodzinni dostaną specjalne finansowanie w tym celu

- Lekarz POZ będzie miał możliwość skierować pacjenta na szybką ścieżkę pomocy

2. Sieć 100 szpitali bez limitów

- W sieci znajdzie się 100 najlepszych, najlepiej wyposażonych i przygotowanych szpitali wieloprofilowych w Polsce,

- Każdy szpital w sieci otrzyma zwrot wydatków bez limitów i ograniczeń - za każdą wykonaną operację, zabieg, świadczenie.

3. Szybka ścieżka pomocy specjalistycznej

- Bez limitów w poradniach specjalistycznych dla pacjentów,

- Szybka ścieżka to sposób na zdrowie Polaków, którzy zostali pozbawieni pomocy
i leczenia w ciągu ostatniego roku.

4. Oddziały rehabilitacji pocovidowej

Działania natychmiastowe konieczne do wdrożenia w trakcie pandemii:

Szpitale tymczasowe

- Przynajmniej jeden szpital wielospecjalistyczny na województwo.

- Maksymalnie chroniony przed Covidem

- Z gwarancją pełnej obsady kadrowej i sprzętowej

Sieć białych szpitali

- Trzeba odblokować dostęp do leczenia dla cierpiących na choroby inne niż covid-19 w szpitalach, które teraz ograniczają przyjęcia chory pacjentów

Testy Testy Testy

- Laboratoria do masowego testowania

- Laboratoria do sekwencjonowania wirusa (mutacja brytyjska i inne)

- Masowe testowanie Polaków - ograniczy skutki gospodarcze, skróci okresy kwarantann i zmniejszy problemy pracodawców z brakiem pracowników. 

Więcej o naszym programie znajdziecie tutaj --> https://uzdrowimypolske.pl/