Energetyka Obywatelska potrzebna NA JUŻ?

Obecnie mamy najwyższe ceny hurtowe energii i najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej, dlatego potrzebujemy taniej i czystej energii jak najszybciej!

Energetyka prosumencka to przyszłoszłość dla każdego Polaka. Jej rozwój umożliwi produkcję “zielonego ciepła”. Należy stworzyć możliwości posiadania własnych lub wspólnych instalacji OZE także dla mieszkańców domów wielorodzinnych i osób mogących produkować energię w miejscach  różnych od miejsca zamieszkania. Rozwój energetyki prosumenckiej to szansa na uruchomienie konkurencji na rynkach energii i możliwość wprowadzenia nowych produktów  korzystnych dla klientów
 

Oto nasze propozycje, jak zapewnić tanią energię dla Polaków!

 Wprowadzenie kategorii prosumenta zbiorowego i wirtualnego.


a) prosument zbiorowy - umowa osób fizycznych lub prawnych - odbiorców końcowych - co do sposobu rozdziału wspólnie produkowanej energii odnawialnej (np. na dachu domu wielorodzinnego). Z energii tak wyprodukowanej mogliby (bez opłat sieciowych) korzystać? mieszkańcy domu, czego rezultatem byłyby mniejsze rachunki.

b) prosument wirtualny - indywidualny lub zbiorowy mały producent OZE/odbiorca końcowy produkujący energię na własne potrzeby w miejscu innym, niż miejsce jej zużycia.

Urynkowienie modelu - zamiast obowiązkowego opustu 1:0,7/0,8 swoboda zawierania umowy ze spółką? obrotu na opust lub inne, w tym finansowe rozliczenia energii pobranej i wysłanej do sieci.

 Oddzielenie opłat za energie? od opłat sieciowych (zachęta do magazynowania energii)

Umożliwienie odstępowania wytworzonej energii, wymiany na sąsiedzkich platformach, sprzedaży na rynkach lokalnych.

Zmiana od ustawy o inwestycjach wiatrowych - uchylenie reguły 10h (z zachowaniem 500 M odległości i decyzji samorządów) jako niszczącej najtańsze i najbardziej efektywne źródła OZE w Polsce, jakimi sa? elektrownie wiatrowe na lądzie. Skutkowałoby to większymi przychodami dla gmin i możliwością zaopatrywania mieszkańców w tańszą energię.

Uchylenie reguły 10h i uchwalenie ustawy o prosumentach wirtualnych da możliwość? budowy instalacji OZE dla całych społeczności.

Od wyprodukowanej w instalacji prosumenckiej energii nie będzie pobierana akcyza i inne opłaty, a przychód z tego tytułu nie będzie opodatkowany.

Korzyści dla każdego obywatela!

1. TANIA I CZYSTA ENERGIA

2. TANIE I CZYSTE CIEPŁO

3. OBYWATELSKIE INWESTOWANIE W TRANSFORMACJE? ENERGETYCZNA?

4. DOCHO?D DLA OBYWATELA

Zachęcamy do zapoznania się z debatą na ten temat - debata