Czy jesteśmy gotowi na wykorzystanie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

Jaki potencjał ma w sobie województwo śląskie przy tworzeniu miejsc pracy?
Właśnie te zagadnienia zdominowały dzisiejsze posiedzenie Podkomisji stałej do Spraw Sprawiedliwej Transformacji.

Transmisja z posiedzenia podkomisji