Podkomisja stała ds. Sprawiedliwej Transformacji

Zapraszam Państwa do zapoznania się z transmisją dzisiejszego posiedzenia podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji 

Porządek obrad:

I. Informacja na temat funduszy unijnych przeznaczonych na wsparcie sprawiedliwej transformacji:
1) założenia mechanizmu sprawiedliwej transformacji UE;
2) stan przygotowań dokumentów programujących Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w tym programów operacyjnych;
3) komplementarność funduszy w ramach Polityki Spójności we wsparciu regionów węglowych w łagodzeniu skutków odchodzenia od produkcji spalania węgla;
4) podział alokacji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na poszczególne regiony węglowe
- referuje Sekretarz stanu w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
II. Informacja na temat przyjętej w Konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku alokacji dla Polski w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Określenie roli i celu Krajowego Programu Sprawiedliwej Transformacji w stosunku do Terytorialnego Programu Sprawiedliwej Transformacji
- referuje Podsekretarz stanu w MKiŚ Adam Guibourgé-Czetwertyński.
III. Rozpatrzenie projektu planu pracy Podkomisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r.
IV. Sprawy bieżące.

Transmisja