Poprawki regionalne do budżetu

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli 81 poprawek na ponad 2 miliardy 437 milionów złotych na zadania i inwestycje w województwie śląskim !
To dodatkowe pieniądze na takie kwestie jak:
- ochrona środowiska 294 mln zł
- szpitale 245 mln zł,
- kolej 180 mln zł,
- drogi 1,330 mld zł,
- pozostałe 386 mln zł
 
Poprawki złożone przez posłów Koalicji Obywatelskiej przewidują między innymi więcej pieniędzy na:
 
???? wymianę kopciuchów,
???? rozbudowę szpitali i placówek służby zdrowia,
???? budowę i remonty linii kolejowych i dworców,
???? poprawę bezpieczeństwa na drogach,
???? budowę nowych obwodnic miast,
????? przedłużenie DTŚ na wschód,
???? rozbudowę kanalizacji w gminach,
?? budowę Muzeum Porozuminia Jastrzębskiego
 
i wiele innych inwestycji służących mieszkańcom naszego województwa.
Złożone wnioski będą rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się w środę.