39. Rocznica Podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Dziś przypada 39. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W zawartym 3 września 1980 roku porozumieniu strajkujący górnicy wywalczyli m.in. wolne soboty dla całej Polski oraz wyższe płace w ślad za wzrostem kosztów utrzymania. To jedno z trzech Porozumień Sierpniowych, które zmieniły bieg historii.