Świeto Policji

Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja, a profesjonalne niesienie pomocy oraz czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga nie tylko szczególnych predyspozycji, ale także determinacji, poświęcenia i odwagi, a przy tym stałej pracy nad sobą.

Nie boicie się wyzwań, podejmujecie się najtrudniejszych społecznie zadań pod ogromną presją czasu i podejmowania błyskawicznych decyzji, od których zależy ludzkie życie, zdrowie i mienie.

Życzę Państwu, by Wasze działania przynosiły zadowolenie i poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Niech szacunek i uznanie lokalnych społeczności będzie najdoskonalszą miarą profesjonalnie pełnionej przez Was służby.