Dzień Strażaka

Z okazji strażackiego święta – dnia Świętego Floriana przekazuję  wszystkim Strażakom wyrazy uznania i wdzięczności za dotychczasowe zaangażowanie w niesienie pomocy bliźnim w myśl strażackiej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Dziękuję za  godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także za rycerską odwagę i niezłomność, z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Życzę Wam,aby wspomnienie patrona było dla wszystkich Strażaków źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby. Życzę zdrowia, wytrwałości i szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji.