Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia składam lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom szpitala wyrazy uznania za ciężką i ofiarną pracę, za odpowiedzialną służbę na rzecz chorych, za poświęcenie i  zaangażowanie oraz sumienność w wypełnianiu bardzo ważnej roli społecznej.

Odpowiedzialność, wyrozumiałość i ofiarność to nieodłączne wartości Waszej pracy. Serdecznie dziękuję za cały trud i serce jakie na co dzień wkładacie w niesienie pomocy innym oraz profesjonalne podejście i zaangażowanie w misję wspierania i  ratowania zdrowia pacjentów.