20 lat Polski w strukturach NATO

20-lecie Polski w NATO. 12 marca 1999 r., minister spraw zagranicznych prof. Bronisław Geremek przekazał sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Pólnocnoatlantyckiego. Ceremonia odbyła się w Independence w stanie Missouri - rodzinnej miejscowości pomysłodawcy NATO, prezydenta Harry'ego Trumana. W ten sposób Polska stała się członkiem zachodniego sojuszu bezpieczeństwa. W połowie lat 90. wejście Polski do NATO stało się najważniejszym zadaniem polskiego rządu. Dzięki konsekwentnym działaniom i mądrej dyplomacji m.in. prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, Jerzego Koźmińskiego i prof. Bronisława Geremka Polska weszła do struktur międzynarodowego, wolnego i bezpiecznego świata.