Nagroda im. Haliny Krahelskiej

Poseł Krzysztof Gadowski z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy został laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej. Nagroda honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy.

"W swojej działalności w Radzie Ochrony Pracy często zabiera głos w dyskusjach nad oceną istniejących i planowanych regulacji prawnych. Zwraca w nich uwagę na swoją głęboką wiedze o najtrudniejszych warunkach pracy, wnikliwością zagłębiania zagadnień, jak również niezwykle wyważonym sposobem prezentowania swoich poglądów" - czytamy w  uzasadnieniu kandydatury posła Krzysztofa Gadowskiego do nagrody im. Haliny Krahelskiej.