PIENIĄDZE , KŁAMSTWO, PROPAGANDA

Mieszkańcy Jastrzębia –Zdroju otrzymują bezpłatnie kilka gazet- „Jasnet”, „Jastrzębski Węgiel”, „Nasze Jastrzębie” i gazetki wydawane przez spółdzielnie mieszkaniowe. Jedna z nich, w zdumiewający sposób pozyskała aż 104 100 zł na reklamy i artykuły sponsorowane, co jednoznacznie można przeczytać w odpowiedzi Ministra Energii na interpelację posła.

Kto, komu i za co płaci ?

Czy Jastrzębskie spółki Skarbu Państwa płacą gazecie „Nasze Jastrzębie” za propagandę jedynej i słusznej opcji – Prawa i Sprawiedliwości?

Gazeta „Jastrzębski Węgiel” Grupy Kapitałowej JSW wydawana jest w nakładzie 10 tyś. egzemplarzy dwa razy w miesiącu. Koszt wydania 16-stronnicowej gazety na dobrej jakości papierze oraz dystrybucji to ok. 7 tyś złotych miesięcznie (dwa numery).

Jak wytłumaczyć fakt, iż mimo wydawania własnej gazety JSW S.A. płaci dodatkowo gazecie „Nasze Jastrzębie” za sponsorowany 4-stronnicowy dodatek „Fedrujemy” 3,5 tys. zł miesięcznie ?

Dlaczego Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. wykupiła reklamy za 10 500 zł tylko w tej gazecie ?

Odpowiedź może być prosta i szokująca

Np. w Jastrzębskiej Spółce Ubezpieczeniowej Sp. z o.o. w radzie nadzorczej od 29.11.2016 r. (przypadkowa zbieżność dat z pojawieniem się reklam w ww. gazecie?) zasiadają członkowie, radni PiS z Jastrzębia Zdroju. Są to Łukasz Kasza (który tylko w 2017 r. za pełnienie tej funkcji otrzymał 25 087,68 zł) – obecnie przewodniczący Rady Miasta oraz kandydat na prezydenta miasta z ramienia PiS i Piotr Szereda (z podobnym wynagrodzeniem).

Przedstawienie tych faktów w odpowiedzi na pytania posła zajęło ministrowi aż dwa miesiące, co nie jest obowiązującym standardem.

We wrześniowym numerze tej gazety pojawia się reklama kolejnej spółki Skarbu Państwa, tym razem całą ostatnią stronę zajęła reklama Spółki Tauron. Poseł Zapowiedział złożenie kolejnych zapytań w tej bulwersującej sprawie .

Pieniądze to jedno, kłamstwo to drugie.

Prawie rok temu gazeta „Nasze Jastrzębie” zamieściła na pierwszej stronie informację o przekazaniu przez Ministerstwo Energii 1 mln złotych na rzecz młodych siatkarzy z Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

Przy symbolicznym ogromnym czeku Ministerstwa Energii na milion złotych stoją przedstawiciele Ministerstwa Energii, JSW S.A., Jastrzębskiego Węgla i Przewodniczący Rady  Miasta Łukasz Kasza.

Co się okazało ?

Kiedy poseł Krzysztof Gadowski podziękował ministrowi za przekazanie miliona złotych młodym, jastrzębskim siatkarzom i zwrócił się z zapytaniem w jakim trybie kluby sportowe (nawiązując do awansu GKS Jastrzębie do pierwszej ligi) mogą starać się o podobną dotację z Ministerstwa Energii – Grzegorz Tobiszowski odpowiada tak:

„Uprzejmie informuję, że z budżetu Ministerstwa Energii nie zostały przekazane żadne środki na  rzecz Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W Ministerstwie Energii nie ma regulaminu, który umożliwiałby przekazywanie środków finansowych  na rzecz klubów sportowych”

To było kłamstwo i propaganda !

Skutecznie wykorzystywane nawet dziś, w kampanii wyborczej przez kandydata PiS na prezydenta. Pan Łukasz Kasza w swojej ulotce wyborczej nadal chwali się tym zdjęciem!

Czym poważnym spółkom kontrolowanym przez Skarb Państwa godzi się podejmować współpracę z tak bardzo nierzetelną gazetą wystawiając na szwank swój wizerunek ?

Czy moralne jest utrzymywanie tej gazety z pieniędzy ciężko pracujących i narażających swoje życie górników ?

Czy górnicy i pracownicy pozostałych spółek o tym wiedzą ?

Kto płaci za propagandę umieszczaną w gazecie „Nasze Jastrzębie”? Odpowiedź Państwo już  znacie. Odpowiedź Państwo już znacie.

 

Poniżej pełna treść interpelacji wraz z odpowiedziami Ministerstwa Energii:

 

w sprawie umieszczania materiałów sponsorowanych przez Jastrzębską Spółkę Ubezpieczeniową sp. z o.o., należącą do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w lokalnej "gazetce" - "Nasze Jastrzębie"

Odpowiedź


w sprawie gazety informacyjnej grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Odpowiedź

w sprawie umieszczania materiałów sponsorowanych w lokalnej gazetce przez Spółkę Energetyczną "Jastrzębie" SA oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Jastrzębie-Zdrój SA

Odpowiedź

 

w sprawie dotacji przekazanej przez Ministerstwo Energii dla Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla

Odpowiedź