Święto Policji

Policyjna służba drugiemu człowiekowi to odpowiedzialna misja. Profesjonalne niesienie pomocy oraz czuwanie nad bezpieczeństwem publicznym wymaga nie tylko szczególnych predyspozycji, ale także determinacji, poświęcenia i odwagi, a przy tym stałej pracy nad sobą. Nie boicie się wyzwań, podejmujecie się najtrudniejszych społecznie zadań pod ogromną presją czasu i podejmowania błyskawicznych decyzji, od których zależy ludzkie życie, zdrowie i mienie.

Życzę Państwu, by Wasze działania przynosiły zadowolenie i poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Nieustanne podnoszenie Waszych umiejętności zawodowych, niechaj przełoży się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Niech szacunek i uznanie lokalnych społeczności będzie najdoskonalszą miarą profesjonalnie pełnionej przez Was służby.

           Serdeczne życzenia przekazuję również Państwa rodzinom – aby zawsze byli dumni z faktu, że mają w rodzinie kogoś, kto niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.