Poseł pyta Premiera - minister się tłumaczy

Rząd w swojej ustawie o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z 2017 r. całkowicie zapomniał m.in. o wdowach i sierotach po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych. Zarówno w czasie procesu legislacyjnego, związanego z tą ustawą - jak również później – poseł Krzysztof Gadowski wielokrotnie apelował do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Energii, o jak najszybszą wypłatę tej grupie społecznej odebranego świadczenia.

Z inicjatywy posła K. Gadowskiego  grupa posłów z PO złożyła stosowny projekt ustawy do Marszałka Sejmu RP w dniu 11 stycznia 2018r. Następnie, po serii spotkań posła z wdowami i sierotami m.in. w: Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu-Zdroju zorganizował akcję pisania listów do premiera. Projekt po otrzymaniu stosowanego numeru przez marszałka trafił do legislacyjnej zamrażarki, w której znajduje się do dziś.

 

W związku z przedłużającymi się pracami nad ustawą gwarantującą wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla wdów i sierot po zmarłych górnikach poseł Krzysztof interweniował u  Premiera Morawieckiego.

W odpowiedzi przesłanej posłowi w dniu 28 czerwca br. czytam: „Ministerstwo Energii w związku zakończeniem wypłaty rekompensat na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017r.o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (Dz. U. z 2017 r., poz. 1971) oraz po przeprowadzonej analizie zapisów układów zbiorowych pracy zarówno  zakładowych, jak i ponadzakładowych pod kątem uprawnienia do bezpłatnego węgla dla wdów, wdowców i sierot po zmarłych pracownikach, bez względu na przyczynę ich zgonu oraz innych osób nie będących pracownikami, przygotowało projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Przedmiotowy projekt jest obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Ponadto resort diagnozuje możliwości sfinansowania skutków przygotowywanego projektu ustawy"

Czekam na to, aż ten projekt pojawi się w Sejmie. Cieszę się z kolejnego kroku w tej sprawie. Mam nadzieję, ze rząd nie będzie kazał czekać zainteresowanym do końca roku i przyjmie stosowny projekt jeszcze w lipcu. Jak pokazuje powyższy przykład - wspólne działania mają sens.

Oczekuję jeszcze decyzji rządu w sprawie byłych pracowników, którym z chwilą przejścia na emeryturę od 2015r. odebrano prawo do deputat i nie przyznano żadnej rekompensaty.  Wierzę w to, że ta grupa społeczna również otrzyma rekompensatę, zwłaszcza teraz, kiedy ceny węgla poszybowały w górę, a spółki osiągają milionowe zyski.

Pełna treść odpowiedzi poniżej:

 Odp. ME_1.jpg

Odp. ME_2.jpg

 

Czekam na to, aż ten projekt pojawi się w Sejmie. Cieszę się z kolejnego kroku w tej sprawie. Mam nadzieję, ze rząd nie będzie kazał czekać zainteresowanym do końca roku i przyjmie stosowny projekt jeszcze w lipcu. Jak pokazuje powyższy przykład - wspólne działania mają sens.

Oczekuję jeszcze decyzji rządu w sprawie byłych pracowników, którym z chwilą przejścia na emeryturę od 2015r. odebrano prawo do deputat i nie przyznano żadnej rekompensaty.  Wierzę w to, że ta grupa społeczna również otrzyma rekompensatę, zwłaszcza teraz, kiedy ceny węgla poszybowały w górę, a spółki osiągają milionowe zyski.