Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom administracji samorządowej za ich pracę i wkład w działalność naszego państwa, pracę na rzecz dynamicznego rozwoju gmin i powiatów. Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, owocnej współpracy z przedstawicielami lokalnych społeczności oraz determinacji do wykonywania trudnych zadań związanych z działalnością samorządu terytorialnego.