Wdowy i sieroty po górnikach otrzymają rekompensatę !

 

Wspólne działania przynoszą rezultaty! Tak też się stało w przypadku współpracy i aktywności posłów  Platformy Obywatelskiej, Krzysztofa Gadowskiego i Pawła Bańkowskiego   z wdowami i sierotami po górnikach.

 

Ministerstwo Energii  14 maja br. ogłosiło, że przygotuje specjalną ustawę,  która pozwoli wypłacić wdowom i sierotom 10tysięcy zł. rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Cieszę się, że wspólnie z posłem Pawłem Bańkowskim nie pozwoliliśmy, by rząd podzielił rodziny górnicze – komentuje poseł Gadowski.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że uchwalona w pośpiechu w październiku 2017 roku ustawa rekompensacyjna przyznała za utracone deputaty po 10 tys. zł dla byłych górników. Niestety rządzący zapomnieli o wdowach i sierotach po górnikach, którzy ciężko pracując pod ziemią narażający życie i tracąc zdrowie, zginęli w pracy i nie dożyli emerytury lub renty.

Wielokrotnie w tej sprawie pisaliśmy interpelację poselskie oraz listy do premiera Morawieckiego. To wielki sukces, że wspólna akcja pisania tysięcy listów  do premiera przez wdowy, sieroty i byłych górników przyniosła zamierzony efekt. Na nasz wniosek odbyło się również specjalne posiedzenie sejmowej komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, na której przedstawiłem projekt ustawy pozwalający na wypłatę rekompensat dla wdów i sierot – mówi poseł Krzysztof Gadowski.

Rząd musiał ustąpić. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii zapowiedział skierowanie do parlamentu nowelizacji ustawy. Wiceminister poinformował, że ustawa ma objąć trzy grupy osób: ok. 7tys. wdów i sierot po górnikach, którym nie przysługiwały rekompensaty na mocy poprzedniej ustawy, grupie osób pobierających świadczenia przedemerytalne oraz około tysiąc osób, które złożyły wniosek o rekompensaty po wyznaczonym w ustawie terminie.

Dziękuje  Paniom ze Stowarzyszenia Wdów i Sierot Górniczych za wspólną walkę. Dziękuje wszystkim osobom, które przekazały mi cenne uwagi i wskazówki na spotkaniach w Jastrzębiu, Wodzisławiu, Rybniku, Katowicach i Łaziskach Górnych. Dzięki naszej wspólnej pracy udało się zmusić rząd do nowelizacji ustawy, dzięki czemu uzyskacie Państwo prawa do rekompensaty. Presja ma sens !

Na rekompensatę za utracony deputat węglowy czeka jeszcze około 12 tysięcy emerytów górniczych, o których zapomniał rząd PIS w ustawie z października ubiegłego roku. Posłowie obiecali, że nie odpuszczą w walce o pieniądze dla tej grupy.