Dzień Strażaka

Z okazji strażackiego święta składam wszystkim strażakom podziękowania za bezustanną gotowość służenia ludziom w potrzebie, za nadanie treści sztandarowemu hasłu: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

W swoim imieniu oraz Parlamentarnego Zespołu Strażaków dziękuję Wam za aktywność we wszystkich dziedzinach, w których Wasza inicjatywa i zaangażowanie tworzą nowe dobro, niosąc pomoc, ratując życie, zdrowie i dobytek. Dziękuję za wierność tradycji, za współpracę ze środowiskiem tworzącym małe ojczyzny, a także za rozwój, nieustanne doskonalenie w szkoleniu i chronieniu nas, będących w potrzebie.

Życzę Wam satysfakcji i dumy z tej humanitarnej służby, poczucia, że jesteście niezastąpieni i niezawodni. Życzę zdrowia, wytrwałości i szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji.