Święto Flagi Narodowej

Chcąc uczcić symbole narodowe w dniu 2 maja wraz z  kołem Platformy Obywatelskiej RP w Jastrzębiu Zdroju przeprowadzę akcję upowszechniającą obchodzenie Święta Flagi Narodowej i Święta Konstytucji 3 Maja. Poprzez rozdawanie flag chcemy zachęcić do wywieszania ich w domach. Zapraszam 2 maja o godzinie 15,30 na skwer pod "Małą Galerią", od strony parkingu Kina Centrum. Flagi będziemy rozdawać tuż przed przemarszem 550 metrowej Flagi na 55-lecie Jastrzębia-Zdroju.


 

W 2004 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Polska flaga narodowa ma symboliczny wymiar, nie tylko umacnia naszą odrębność narodową w rodzinie państw europejskich, ale jednocześnie odwołuje się do historycznej, pierwszej w Europie unii dwóch różnych i niezależnych państw: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, które utworzyły Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Głównym symbolem państwa i narodu jest właśnie flaga. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają, jako jedne z niewielu na świecie, pochodzenie heraldyczne.

Jedną z najważniejszych intencji, które przyświecały idei ustanowienia polskiego Dnia Flagi jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej polskiej tożsamości i historii polskich symboli narodowych.