Z Sejmu

Podsumowanie XV posiedzenia.

Posłowie podczas XV. posiedzenia izby parlamentarnej debatowali od 25 do 28 maja.
Wśród decyzji Sejmu było odrzucenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas.
Rada Ministrów przedstawiła sprawozdanie z relizacji przedsięwzięć do Euro 2012 jak również wykonanych już działan przygotowawczych.
Natomiast Prezes Rady Ministrów przedstawił „Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 w zgodzie z wytycznymi Komisji: Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Dokument obrazuje jak zostanie zagospodarowany teren Polski w najbliższych 20 latach. Są w nim określone cele, zasady, mechanizmy polityki gospodarowania przestrzennego.
Na następnym posiedzeniu Posłowie zadecydują (w świetle zgłoszonego wniosku o odrzucenie dokumentu) o przyjęciu koncepcji.