Drogie Panie ...

Drogie Panie,

dzięki Wam świat staje się lepszy i piękniejszy.

Jak nikt inny, każdego dnia dbacie o domowe ognisko i rodzinę,

nie  szczędząc na to czasu, sił i energii.

 

Życzę Wam:

- szacunku, podziwu i uznania

za wysiłki włożone w pełnienie wielu społecznych ról,

- czasu dla siebie pośród wszystkich ważnych zadań,

jakie pełnicie z myślą o innych

-  uśmiechu, by nieustannie gościł na Waszej twarzy.