Dla wdów i sierot z rodzin górniczych

Dziś zażądałem od Marszałka Sejmu rozpoczęcie prac nad naszym projektem ustawy, który wdowom i sierotom po górnikach pozwoli wypłacić świadczenie rekompensacyjne.