Listy do Marszałka Sejmu w sprawie poparcia projektu ustawy o wypłacie rekompensaty dla wdów i sierot

W dniu 11 stycznia 2018 roku w sekretariacie Marszałka Sejmu w imieniu Klubu Platforma Obywatelska RP - złożyłem projekt Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do wysyłania listów skierowanych do Marszałka Sejmu w celu przyspieszenia prac nad projektem ustawy.

list

Na adres:

Szanowyn Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa