Poseł Gadowski walczy o sieroty i wdowy - czyny nie słowa ! 

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla nie uwzględniała w swojej materii wdów i sierot po górnikach, którzy nie dożyli emerytury czy renty.

            „ Po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość sortuje rodziny górnicze. Przykładem tego jest ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Ten podział dotyka dziś sieroty i wdowy po  zmarłych górnikach, którzy ciężko pracując pod ziemią narażając swoje zdrowie i życie zginęli na stanowisku pracy i nie dożyli emerytury i renty.

Rząd PiS najpierw dawał wielkie nadzieje. Jeszcze nie tak dawno w październiku, w Sejmie, w świetle kamer obecny Premier w tedy minister finansów z ministrem energii i posłami PiS obiecywali 10 tyś zł rekompensaty dla wszystkich sierot i wdów po górnikach. Teraz przyszło wielkie rozczarowanie – ukazała się cała prawda o obietnicach rządu PIS. Sieroty i wdowy po górnikach, którzy nie dożyli emerytury i renty nie otrzymają 10 tys. rekompensaty za utracony deputat chociaż po śmierci mężów, ojców deputat otrzymali aż do jego zawieszenia. Obiecali, oszukali sieroty i wdowy po górnikach.

            Dziś PiS wysyła te osoby do sądów, doskonale wiedzące, że ustawa, którą uchwalili w nocy, w pośpiechu, w ciągu jednego dnia jest zła i nie daje tym wdowom i sierotom możliwości otrzymania świadczenia rekompensacyjnego.”
Przygotowałem projekt , który daje
Premierowi Morawickiemu narzędzie do wypłaty należne tym osobą 10 tys. tak jak w przypadku pozostałych górniczych rodzin.”

 

Z inicjatywy posła Krzysztofa Gadowskiego klub Platformy Obywatelskiej złożył projekt ustawy do Marszałka Sejmu. Po nadaniu numeru temu projektowi, trafi on do pracy w komisji a następnie pod obrady Sejmu.