Podusmowanie 2017 roku II

  Podsumowanie 2017 roku

Ø  Sierpień:

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro o zbadanie, czy minister Szyszko nie popełnił przestępstwa, łamiąc orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ø  Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt zakłada przywrócenie 50-proc. ulgi dla twórców, niezależnie od wartości uzyskanego przez nich przychodu.

Ø  PiS zapowiedział, że rozważy możliwość ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt zakłada m.in. obowiązkowe konsultacje społeczne projektów ustaw, dotyczących przedsiębiorców, a także obowiązek publikowania wyników tych konsultacji na właściwych stronach internetowych.

Ø  Nawałnice w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim – zbyt późna reakcja rządu.

 

Ø  Wrzesień:

Ø  Kampania informacyjna Polskiej Fundacji Narodowej pt. "Sprawiedliwe Sądy", która chciała Polakom i obserwatorom za granicą przybliżyć szczegóły „reformy” wymiaru sprawiedliwości - w sieci pojawiły się strony internetowe: takjakbylo.pl i sprawiedliwesady.pl.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku z kampanią "Sprawiedliwe Sądy". Kampania „billboardowa” wypełniała programowe założenia PiS-u. Kampania została zrealizowana z pieniędzy spółek Skarbu Państwa, czyli z pieniędzy wszystkich Polaków.

Ø  Powołano senacki zespół ds. monitorowania praworządności. Przewodniczącym zespołu został Tomasz Grodzki, wiceprzewodniczącymi zespołu zostali wybrani senatorowie: Barbara Zdrojewska i Piotr Zientarski. Zadaniem zespołu jest monitorowanie praworządności.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt dezyderatu do sejmowej Komisji obrony narodowej w sprawie powiązań ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Chodzi o powiązania z kontrwywiadem rosyjskim i amerykańskimi lobbystami koncernów zbrojeniowych, opisane przez Tomasza Piątka w książce „Macierewicz i jego tajemnice”.

Ø  Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym sądy, w tym Sąd Najwyższy, w trybie cywilnym nie mogą badać ani prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ani wyboru sędziów TK przez Sejm. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego to kolejny odcinek pt. „Trybunał dla swoich”. Osoby zasiadające w TK obejmują parasolem ochronnym partię rządzącą i jej nominatów, zamiast być instytucją stanowioną przez Konstytucję RP.

Ø  KE wystąpiła o nałożenie kar okresowych na Polskę za niewypełnienie postanowienia ws. wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Ø  Deforma edukacji -?? początek końca polskiej oświaty.

Ø  MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Rząd swoimi zapisami spowodował, że dzieci niepełnosprawne, które wymagają edukacji integracyjnej są tej edukacji pozbawiane.

Ø  Powołanie Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma rozwiązywać dotychczasowe problemy związane z przekazywaniem działek pod budowę mieszkań i domów w ramach programu Mieszkanie Plus.

Ø  Gdańskie Centrum poza siecią szpitali – brak kontraktu z NFZ.

 

Ø  Październik:

Ø  1 października weszła w życie ustawa o Narodowym Instytucie Wolności.

Ø  1 października weszła w życie reforma emerytalna – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ø  1 października weszła w życie reforma systemu ochrony zdrowia autorstwa PiS. Sieć szpitali oraz inna organizacja opieki nocnej i świątecznej to główne zmiany wprowadzane w systemie ochrony zdrowia.

Ø  1 października weszła w życie tzw. ustawa dezubekizacyjna. Blisko 39 tysięcy byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL otrzymuje obniżone emerytury i renty.

Ø  PiS przegłosował poprawkę do budżetu, w ramach której podjęto decyzję o dofinansowaniu Telewizji Publicznej kwotą 980 mln zł.

Ø  Platforma Obywatelska zaproponowała ponadpartyjny pakt - zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat bez podnoszenia podatków. Platforma Obywatelska zaproponowała finansowanie wydatków na ochronę zdrowia z budżetu m.in. z akcyzy od alkoholu i papierosów.

Ø  Protest lekarzy rezydentów – brak porozumienia z rządem.

 

Ø  Listopad:

Ø  Wniosek o wotum nieufności dla rządu PiS złożony przez Platformę Obywatelską.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie pakiet sześciu ustaw dotyczący gospodarki. Każda z nich odpowiada na jedno z zagrożeń spowodowanych przez PiS.

Ø  Platforma Obywatelska zgłosiła propozycję zmian w regulaminie Sejmu, tak by zobligować izbę do rozpatrzenia weta prezydenta w ciągu 3  miesięcy.  

Ø  Kolejny zastrzyk gotówki dla ojca Rydzyka. Tym razem jego szkoła i fundacja mają przeciwdziałać przestępczości i to za bardzo dużą kwotę. Decyzję podjął minister sprawiedliwości, który organizacjom Tadeusza Rydzyka ponad 786 tys. zł.

Ø  Nominacja na prezesa sądu rejonowego w Sosnowcu żony prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego - to m.in. jedna z wielu konsekwencji podpisanej przez prezydenta ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Ø  Rafał Trzaskowski kandydatem Platformy Obywatelskiej i .Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.