Podusmowanie 2017 roku I

Ø  Podsumowanie 2017 roku

 

Ø  Styczeń:

Ø  Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych odrzuciła projekt nowelizacji ustawy Platformy Obywatelskiej o uposażeniu byłego prezydenta RP, który zakładał, że byłym prezydentom ochrona BOR przysługiwałaby nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Ø  2/3 ministerstw w rządzie PiS nie dotrzymało ustawowego warunku uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednocześnie łamiąc prawo.

Ø  Skandaliczny wypadek z udziałem Antoniego Macierewicza w okolicach Torunia. - Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury w związku z karambolem spowodowanym przez pędzącą limuzynę ministra Macierewicza.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt nowelizacji ustawy o pracownikach urzędów państwowych, który przewiduje, że szefowie gabinetów politycznych MON, MSWiA i MSZ będą musieli spełnić trzy kryteria: wyższego wykształcenia, co najmniej siedmioletniego doświadczenia zawodowego, w tym dwóch lat na stanowisku kierowniczym, oraz posiadania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Ø  Posłowie Platformy Obywatelskiej skierowali do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o sprawdzenie stopnia przygotowania rządu do przeprowadzenia reformy edukacji, szczególnie jeśli chodzi o jego wymiar finansowy i wymiar organizacyjny.

Ø  Wojska Obrony Terytorialnej samodzielnym rodzajem sił zbrojnych – tak stanowi nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W ciągu kilku lat obrona terytorialna ma liczyć ponad 50 tys. członków.

Ø  Zawieszenie protestu opozycji na sali plenarnej Sejmu.

 

Ø  Luty:

Ø  Wypadek z udziałem premier Beaty Szydło w Oświęcimiu – uznanie kierowcy Seicento za winnego wypadku zanim zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie. Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji, jak również przez prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze w sprawie wypadku z udziałem premier.

Ø  Ekspertyzy grafologiczne przedstawione przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej - kolejny element wojny PiS z Lechem Wałęsą i polską historią. PiS wydaje wyrok na byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsę. Instytut Pamięci Narodowej realizuje partyjną politykę PiS, w szczególności prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Ø  Zamach PiS na Warszawę – PiS w projekcie o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy oszukało wyborców, warszawiaków i chciało instrumentalnie potraktować samorząd warszawski. Dzielnice warszawskie, które liczą 150 tysięcy mieszkańców lub więcej miałyby wybierać jednego radnego, tak jak okoliczne gminy, które liczą ok.10-15 tysięcy mieszkańców. To zagrażało zasadzie równości i proporcjonalności wyborów. Projekt PiS w wielu aspektach nosił znamiona niekonstytucyjności.

Ø  Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej przyjął projekt ustawy ograniczającej liczbę osób mogących korzystać z przejazdów kolumnami uprzywilejowanymi. Przejazd kolumną uprzywilejowaną na tzw. „kogucie”, z pominięciem przepisów ruchu drogowego, powinien przysługiwać tylko premierowi, prezydentowi, delegacjom międzynarodowym lub ewentualnie osobom, które pełnią stanowiska prezydenta i premiera czyli marszałkom Sejmu i Senatu.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie dotyczących wycinki drzew - projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, który zakłada przywrócenie stanu pierwotnego, czyli wszystkich przepisów, które obowiązywały do końca ubiegłego roku; mówiące o tym, że to gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew. Nowelizacja ma na celu zaostrzenie obowiązujących przepisów dotyczących wycinki drzew oraz krzewów, a także ograniczenie możliwości wycinki zarówno z nieruchomości prywatnych, jak i miejsc publicznych.

Ø  Wniosek o wotum nieufności dla ministra środowiska Jana Szyszki złożony przez Platformę Obywatelską.

Ø  Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa - projekt dotyczy ograniczenia liczby funkcjonujących w Polsce agencji rolnych; utworzenia jednej agencji płatniczej; wykorzystania zasobów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych do zapewnienia funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i realizacji nowych zadań przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ø  Generał Waldemar Skrzypczak stracił pracę w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia.

Ø  Wojewoda mazowiecki uchylił uchwałę Rady Warszawy ws. referendum dotyczącego zmiany ustroju Warszawy.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt uchwały o powołanie komisji śledczej do zbadania prawidłowości, legalności działań SKOK Wołomin.

Ø  Minister Gliński zlikwidował Program „Bardzo Młoda Kultura”. Program był jednym z najważniejszych programów kulturalnych realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez lata łączył animatorów kultury, nauczycieli i młodzież.

 

Ø  Marzec:

Ø  Wniosek o wotum nieufności dla Rady Ministrów złożony przez Platformę Obywatelską.

Ø  27:1. PiS z kretesem przegrało wojnę przeciwko Donaldowi Tuskowi. Polak wybrany na kolejną kadencję.

Ø  Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy „Lex Szydło”. Zakłada on powstanie ogólnodostępnego rejestru lotów najważniejszych polityków w państwie na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ø  Prokuratura postawiła zarzuty prezesowi PKP S.A. dotyczące nieumyślnego wyrządzenia szkody w mieniu PKP SA o wartości 1,9 mln zł, wskutek niedopełnienia obowiązku należytego dbania o majątek spółki. Prokurator wraz z agentami służby antykorupcyjnej bada okoliczności zawarcia przez PKP umowy o wartości 1,9 miliona zł wiosną ubiegłego roku. Spółka “Sensus Group” miała przygotować kolejarzy w całej Polsce do Światowych Dni Młodzieży. Główną częścią kontraktu były szkolenia pirotechniczne, które pracowników kolei miały nauczyć reagowania na niebezpieczne pakunki. Marka Sławomira W., prezes grupy Sensus, posiadał koneksje wśród najwyższych urzędników państwowych związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Był wspólnikiem szefa Biura Ochrony Rządu i szefa Agencji Wywiadu w firmie “Binase” zajmującej się wywiadem gospodarczym. Zarówno generał Andrzej Pawlikowski jak pułkownik Grzegorz Małecki pozbyli się udziałów w Binase, gdy objęli swoje państwowe funkcje.

Ø  Nagła dymisja gen. Jerzego Guta, jednego z najlepszych dowódców sił specjalnych.

Ø  Wycofanie się Polski z Eurokorpusu.

Ø  Wypadek z udziałem wiceministra obrony narodowej Bartosza Kownackiego.

Ø  Platforma Obywatelska i Nowoczesna przyjęły wspólną deklarację o przyszłości Unii Europejskiej w 60. rocznicę Traktatów Rzymskich.

Ø  Platforma Obywatelska wspólnie z Nowoczesną i Polskim Stronnictwem Ludowym złożyła projekt ustawy dotyczący zmian w KRS, który został przygotowany przez stowarzyszenie sędziów "Iustitia". Projekt gwarantuje całkowitą niezależność KRS.

 

Ø  Kwiecień:

Ø  Wniosek o wotum nieufności dla Antoniego Macierewicza złożony przez Platformę Obywatelską.

Ø  Przewodniczący podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej Wacław Berczyński przesłał do MON pismo, w którym złożył rezygnację z funkcji.

Ø  Połączenie Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte

Ø  Bartłomiej Misiewicz w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

Ø  Bartłomiej Misiewicz dostał pracę w Telewizji Republika.

Ø  20 kwietnia Platforma Obywatelska wraz z ZNP i innymi partiami opozycyjnymi złożyła wniosek do marszałka Kuchcińskiego o przeprowadzenie referendum edukacyjnego.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy o jawności wynagrodzeń w spółkach Skarbu Państwa. Projekt ma pomóc PiS-owi zadbać o transparentność w życiu publicznymi gospodarczym. Projekt ustawy dotyczy wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych państwowych spółek.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry aby objął specjalnym nadzorem śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy przetargu na śmigłowce.

 

Ø  Maj:

Ø  Media ujawniają nagranie z policyjnego paralizatora z wrocławskiego komisariatu, na którym rok wcześniej zginął Igor Stachowiak. Dochodzi do dymisji dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu i jego zastępcy ds. prewencji. Wszczęto również postępowania dyscyplinarne wobec odwołanego komendanta miejskiego policji we Wrocławiu i jego zastępcy.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej, której celem ma być wyjaśnienie przyczyn śmierci Igora Stachowiaka i sprawdzenie okoliczności, które dotyczyły badania tej sprawy przez organy państwa.

Ø  Powołanie komisji weryfikacyjnej.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do Zbigniewa Ziobro, aby Prokuratura Krajowa z urzędu zajęła się sprawą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez Antoniego Macierewicza w związku z ujawnieniem tajemnic polskiego wojska.

Ø  Platforma Obywatelska skierowała zawiadomienie do prokuratury związane z sytuacją z przetargiem na śmigłowce wielozadaniowe.

Ø  Podwyżki cen leków poprzeszczepowych.

Ø  Sejm głosami PiS i Kukiz ’15  przegłosował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej, która uniemożliwia zakup koncepcji awaryjnej (tabletka ellaOne) bez recepty.

 

 

Ø  Czerwiec:

Ø  Platforma Obywatelska złożyła projekt dotyczący zmian Kodeksu karnego, który przewidywał wprowadzenie przepisów o karalności stosowania tortur przez funkcjonariuszy publicznych.

 

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie legalności i zgodności z prawem działań ministra środowiska Jana Szyszko ws. Puszczy Białowieskiej.

Ø  Miesięcznica smoleńska – zatrzymanie Władysława Frasyniuka oraz represje wobec członków Obywateli RP.

Ø  Platforma Obywatelska składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro dotyczące pobicia uczestnika manifestacji KOD w Radomiu dokonanego w związku z poglądami politycznymi prezentowanymi przez uczestników tej manifestacji.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie rzeczniczki PiS Beaty Mazurek za wypowiedź na temat wydarzeń w Radomiu.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do NIK o pilne przeprowadzenie kontroli w Telewizji Polskiej S.A. oraz Poczcie Polskiej ze względu na procedowaną ustawę abonamentową. Pojawia się szereg wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych przy ustawie abonamentowej.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dot. pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę. Chodzi sytuację, kiedy minister Jan Szyszko wręczał ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi białą kopertę, mówiąc, że jest to córka leśniczego i prosił o przeczytanie zawartości koperty.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez podkomisję badającą przyczyny katastrofy smoleńskiej. Komisja posługując się badaniami Wojskowej Akademii Technicznej zmanipulowała i wykorzystała je, by udowodnić kłamliwe tezy Antoniego Macierewicza.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek do rektora Wojskowej Akademii Technicznej o udostępnienie opinii publicznej wszystkich badań, które WAT wykonał dla podkomisji badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej. Ponadto PO zwróciła się o ujawnienie korespondencji pomiędzy WAT, a podkomisją smoleńską.

Ø  Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra Mariusza Błaszczaka.

Ø  Polska została wybrana rotacyjnym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Ø  Lipiec:

Ø  Protesty w obronie wolnych sądów.

Ø  Weto prezydenta w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przygotowanych przez PiS.

Ø  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych.

Ø  PiS odrzucił wniosek o referendum edukacyjne.

Ø  Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, w związku ze zwiększoną wycinką w Puszczy Białowieskiej.

Ø  Wstępna decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE o wstrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Ø  Wizyta Donalda Trumpa w Polsce.

Ø  Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – PiS zamienił RIO w organ całkowicie podporządkowany PiS-owskiej administracji rządowej.