Życzenia Barbórkowe

Z okazji górniczego święta "Barbórki", składam wszystkim Górnikom wyrazy szacunku i uznania dla Waszego codziennego górniczego znoju.

Dziękuje wszystkim Górnikom za niezmierny wysiłek i pokonywanie uciążliwości każdej szychyt. Mimo nowoczesnych środków bezpieczeństwa, praca górnika wciąż wiąże się z ogromnym ryzykiem.

Całej braci górniczej życzę przede wszystkim zdrowiai szczęścia rodzinnego, bezpieczeństwa i godnej pracy. Niech Wasza Patronka Święta Barbara  otacza Was i Wasze rodziny nieustanną opieką.