Poseł i górnicy piszą listy. Premier odpowiada.

Od początku bieżącej kadencji domagam się uregulowania kwestii wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu do bezpłatnego węgla dla byłych pracowników kopalń. To między innym dlatego, że w ramach prowadzonej likwidacji kopalń oraz miejsc pracy zaczyna panować coraz większy chaos i zamieszanie. Wielu górników trafia do SRK, gdzie przechodząc na emeryturę budżet państwa zabezpiecza im wypłatę tego ekwiwalentu, natomiast ci którzy ciężko pracowali do emerytury na kopalni, są pozbawiani tego świadczenia.

W 2014 roku, kiedy związki zawodowe z prezesami spółek ze względu na trudną sytuację finansową górnictwa uzgadniały zawieszenie ekwiwalentu obecny Minister Energii jako poseł twierdził: ”… jeśli ekwiwalent miałby zostać zlikwidowany powinno go przejąć państwo tak jak to stało się to w przypadku kolejarzy…” (do dziś ponad 250 tys. emerytów kolejarzy otrzymuje ekwiwalent).

Co do tej pory zrobiłem:

W dniu 14 stycznia 2016 r. złożyłem pytanie w sprawach bieżących.

 Wiceminister Grzegorz Tobiszowski odpowiada:

„Mamy, jak państwo zauważyliście, bardzo zróżnicowaną, żeby nie powiedzieć: skomplikowaną, sytuację, jeśli chodzi o deputaty, wynikającą z historii, ze zdarzeń restrukturyzacyjnych w podmiotach górniczych. Zamierzamy, takie mamy intencje, wspomniałem o tym też w komisji, przygotować wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej specustawę, aby objąć jedną regulacją wszystkich uprawnionych, zauważcie bowiem państwo, że będzie nam się pojawiać sytuacja zwiększonych uprawnień osób przechodzących do SRK. Stąd też, mając taki, delikatnie mówiąc, bałagan, jeśli chodzi o poszczególne podmioty - a powinniśmy regulować też m.in. układy zbiorowe pracy, jak również pewne schematy zarządzania w poszczególnych podmiotach węglowych - również w kwestii deputatów przed nami stoi wyzwanie, żeby spróbować to ujednolicić.”

„Jeśli chodzi o czas, panie pośle, kiedy byśmy to chcieli uregulować, to powiem, że zależałoby nam bardzo na tym, żeby w I półroczu tego roku dokonać przyjęcia tej ustawy, abyśmy nie przechodzili na okres (Dzwonek) lipca, sierpnia, września. Natomiast nie ukrywam, że im szybciej to zrobimy, tym będzie korzystniej, bowiem wtedy kolejny problem przy tej całej reformie, który musi być uporządkowany, powinien zostać wreszcie jakby domknięty. Tak że taki czasokres sobie dajemy, do końca czerwca, chociaż jest tendencja, aby zrobić to wcześniej.”

Dalej dopytywałem o prace nad ustawą o ekwiwalencie :

INTERPELACJE nr: 680 (25.01.2016),  2055 (24.03.2016), 5550 (12.08.2016), 5955 i 5956 (05.09.2016),  9236 (10.01.2017), 10480 i 10484 (22.02.2017), 12587 (17.05.2017), 14049 (05.07.2017), 15226 (30.08.2017), 15518 (14.09.2017)

PYTANIA W SPRAWACH BIEŻĄCYCH nr:  294 (28.11.2016), 409 (23.05.2017)

ZAPYTANIA nr: 4409 (14.09.2017), 2915 (30.05.2017)

26 czerwca 2017 roku (po 1,5 roku prac nad  projektem ustawy) Wiceminister Grzegorz. Tobiszowski odpowiadał  tak:

 

„Przygotowany  Przez Ministra Energii  projekt  ustawy  o ekwiwalencie  pieniężnym z  tytułu prawa  do  bezpłatnego węgla dla emerytów  i rencistów  z  przedsiębiorstw górniczych,  został powtórnie  przekazany  pod  obrady  Komitetu  Ekonomicznego  Rady  Ministrów  w  dniu  27 stycznia  2017  roku.  Zgodnie  z ustaleniami  z tego posiedzenia  procedowanie  nad  przedmiotowym projektem  zostało przesunięte na  termin  późniejszy, a ewentualna decyzja  w sprawie projektu będzie mogła zostać podjęta w  perspektywie  lipca  br.  i  będzie wymagała wcześniejszych dyskusji na  posiedzeniu  Komitetu.  Obecnie  Minister Energii oczekuje  na  ostateczne  ustalenia  celem  prowadzenia  dalszych  prac  legislacyjnych.”

 

Ciągle przedłużające się prace nas ustawą, podczas których wielokrotnie dopytywałem oraz interweniowałem u ministra energii wymusiły działania, w które zaangażowali się również byli i obecni górnicy. Konsekwencją tej opieszałości stał się pomysł wspólnego wysyłania listów do pani Premier w celu uzmysłowienia skali problemu, który dotyczy ponad 250 tys. emerytów i rencistów górniczych oraz ich rodzin.

Akcja pisania listów w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o ekwiwalencie  przyniosła pierwsze efekty. Listy, które wysyłaliśmy do kancelarii Pani Premier zmusiły Ministerstwo Energii do refleksji nad jakością i ciągle wydłużającym się procesem przygotowawczym projektu ustawy. Po naszej wspólnej interwencji, mój jak i państwa listy zostały przekazane za sprawą Pani Premier do Ministra Energii. Minister  Krzysztof Tchórzewski w imieniu Pani Premier odpowiada:

„Z uwagi  na fakt przedłużających się prac legislacyjnych nad opracowanym w 2016 roku projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z  tytułu prawa do  bezpłatnego węgla dla  emerytów  i rencistów  z  przedsiębiorstw górniczych, Ministerstwo Energii ponownie analizuje możliwe do przyjęcia rozwiązania w zakresie uregulowania sprawy deputatów dla emerytów i rencistów górniczych. Opracowywany jest nowy projekt ustawy, który we  wrześniu zostanie przekazany  do  KPRM,  celem wpisania go  do  wykazu prac legislacyjnych  RM, co  umożliwi skierowanie go do  uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.”

Tak więc trzymamy Panią Premier i Ministra za słowo i oczekujemy konkretnego projektu ustawy tak jak obiecują jeszcze w tym roku.

Wszystkim górnikom i osobą uprawnionym do ekwiwalentu serdecznie dziękuję za zaangażowanie w naszą wspólną akcję. Tych, którzy jeszcze nie wysłali listu zachęcam do jego wysłania. Znajdziecie go Państwo na mojej stronie interesowej www.gadowski.pl, tam też znajdziecie odpowiedzi na wyżej wymienione interpelacje skierowane do ministrów. Wzór listu możecie Państwo również pobrać osobiście w moim biurze poselskim.

Krzysztof Gadowski Poseł na Sejm RP