LISTY DO PANI PREMIER - WSPÓLNIE NA RZECZ DEPUTATU WĘGLOWEGO

Szanowni Państwo pora zacząć pisać listy do Pani Premier Beaty Szydło w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą gwarantującą wypłatę deputatu węglowego dla emerytów i rencistów górniczych.

 

Wszyscy obserwujemy bezradność działań w tym temacie Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. Sekretarz Stanu Zasłania się propozycjami Ministra Rozwoju i Finansów, nie potrafi przebić się ze swoimi pomysłami na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

To ostatni moment aby, przedstawić Pani Premier brak zaangażowania jej mnistrów w przygotowanie stosownego projektu już od ponad 1,5 roku. To ostatni moment aby Sejm przyjął ustawę, która umożliwi wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputatu węglowy, już od 1 stycznia 2018 roku. Tylko wspólnynie możemy doprowadzić do pozytywnego zakończenia prac nad ustawą.

Zachęcam Państwa do wysyłania listów bezpośrednio do Pani Premier Beaty Szydło. Ja już pierwszy napisałem, przedstawiajac proeblem , opisując obietnice, przewlekłść i nieuolność prac nad przygotowaniem projektu ustawy.

Do akcji może dołączyć każy emeryt i rencista górniczy oraz wszyscy obeni górnicy, którym zależy na szybkim zakończeniu prac nad ustawą gwarantjacą wypłatę ekwiwalentu za deputat węglowy.

List można wysyłać drogą elektroniczną bądź tradycyjną drogą pocztową. Adres do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajdziecie Państwo TUTAJ

Wzór listu znajduje się poniżej:

List do Premier Beaty Szydło w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o ekwiwalencie.

List do Premier Beaty Szydło w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą o ekwiwalencie dla żon i wdów górników.