Poseł wygrywa w sądzie

Poseł Krzysztof Gadowski nadal domaga się ukarania osób, które rozpowszechniały nieprawdziwe informację, dotyczące popierania przez posła prawa aborcyjnego.

Sąd Okręgowy w Rybniku wyrokiem z dnia 12 czerwca br. uznał za zasadne odwołanie posła i uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, który nie ukarał pozwanych. Sąd Okręgowy w Rybniku orzekł o skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwszy pozew przeciwko osobom atakującym Krzysztofa Gadowskiego został złożony przez posła w 2015 roku w trakcie wyborów. Marek Grygierek i Daniel Grygierek prowadzili publiczną agitację tuż przed wyborami parlamentarnymi, informując, że poseł głosuje za prawem do zabijania oraz popiera aborcję. Ich celem było zdyskredytowanie Krzysztofa Gadowskiego, kandydata na posła.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku oraz Sąd Apelacyjny w Katowicach orzekł, że „twierdzenia uczestników postępowania zawarte w banerach i ulotkach, że poseł Krzysztof Gadowski popiera prawo aborcyjne są nieprawdziwe, gdyż jak wynika z poczynionych ustaleń wnioskodawca (poseł) nie opowiadał się za prawem do aborcji.”

Sąd zakazał Markowi Grygierek i Danielowi Grygierek rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o tym, że poseł Gadowski jest zwolennikiem liberalizacji prawa aborcyjnego. Nakazał braciom przeproszenie go w środkach masowego przekazu.

Po wyborach poseł złożył w trybie cywilnym wniosek do wydziału karnego sądu w Jastrzębiu o ukaranie Maraka, Daniela i Anity Grygierek za udział w pikietach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój szkalujących jego dobre imię.

27 stycznia 2017 Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju odrzucił  wniosek o ukaranie wyżej wymienionych, w związku z tym poseł odwołał się do Sądu Okręgowego w Rybniku.

Ostatecznie 12 czerwca br. Sąd Okręgowy w Rybniku uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.